27. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od  neděle 7. října   do  neděle  14. října  2018

 

ne    7. října    –   27. neděle v mezidobí

po    8. října     

út     9. října     –    Sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků

st     10. října    

čt     11. října    –    Sv. Jana XXII., papeže

pá    12. října    –    Sv. Radima, biskupa    

so    13. října      

ne     14. října   –   28. neděle v mezidobí                                                                                                    

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   19:00    Za živou a + rodinu Tesařovu a Vaňharovu

pá  19:00    Za živou a + rodinu a duše v očistci

ne  11:00    Za živou a + rodinu Švástovu a Strašákovu

—————————————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne   8:00     Za + Žofii Kočařovu, manžela,
                       živou a + rodinu Kočařovu a Bečvářovu              

čt    18:00    Za + Františku Skopalovu, manžela, syna   a živou rodinu

ne   8:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností                   

…………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (07. 10.)    18:00   Na daný úmysl

so  (13. 10.)    18:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

ne    9:30    Za + Marii Lejsalovu, manžela, syna a + rodinu

út   18:00   Za dar zdraví pro těžce nemocnou osobu

ne    9:30    Za živou a + rodinu Stavinohovu

__________________________________________________

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  14. října 2018

 

Dnes  je  27.  neděle v mezidobí.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Dnes je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

V úterý je mše svatá v Počenicích  v 18:00 hod..

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští  neděle  je  28. v mezidobí.  Příští neděli v 15:00 hod. je  na faře v Ratajích příprava na biřmování.

Modlitby matek jsou v pondělí v 19:30 hod. a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících  listopad a prosinec.

Vzadu na stolečku v kostele máte možnost se svým podpisem připojit k „Petici na podporu manželství“ a „Petici proti Istambulské úmluvě“, adresované Parlamentu České republiky              a  Poslanecké sněmovně.

Měsíc říjen  je měsícem Panny Marie růžencové.

Zatím mně nahlásili konání růžencových pobožností v Ratajích a sice půl hodiny před každou mší svatou. Ve Věžkách budou v úterý a ve čtvrtek v obvyklou dobu. Prosím ostatní farnosti, aby mi oznámily, kdy budou mít tyto pobožnosti. Děkuji.

Zlobice – blíží se misijní neděle, děti z farnosti si připravily výrobky, které budou k dispozici od příští neděle. Jejich výtěžek bude věnován na misie.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *