28. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od  neděle  14. října   do  neděle  21. října  2018

ne    14. října    –   28. neděle v mezidobí

po    15. října     –    Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

út     16. října     –    Sv.Hedviky, řeholnice  sv. Markéty Marie Alacoque, panny

st     17. října     –    Památka sv. Ignáce Antiochijského,  biskupa a mučedníka

čt     18. října    –     Svátek sv. Lukáše, evangelisty

pá    19. října    –     Sv. Jana de Brebeuf, Izáka Joguese,  kněží a druhů, mučedníků     

so    20. října      

ne     21. října   –   29. neděle v mezidobí                          

                                        

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živou a + rodinu Švástovu a Strašákovu

st   19:00   Za + rodiče Kunčarovy, Ivánkovy a duše v očistci

pá  19:00   Za Josefu Gernovu, manžela Jindřicha,  bratra a rodiče Vrzalovy

ne  11:00   Za + rodinu Vévodovu, Dobroslávkovu  a Vránovu

 

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

ne       8:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností     

čt    18:00    Za živou a + rodinu Skoupilovu

ne       8:00     Za + Josefa Doležela, rodiče, živou a + rodinu     

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (13. 10.)    18:00   Na daný úmysl

so  (20. 10.)    18:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

ne    9:30    Za  živou a + rodinu Stavinohovu

ne    9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

__________________________________________________                                

Kaple v Tetěticích

út   18:00   Na daný úmysl

———————————————————————

 

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  21. října 2018

Dnes  je  28.  neděle v mezidobí.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Odpoledne v 15:00 hod. je  na faře v Ratajích příprava na biřmování. Večer v  18:00 hodin je

v kostele sv. Mořice v Kroměříži koncert duchovní hudby. Na programu jsou Dvořákovy duchovní harmonie. Všichni jste srdečně zváni.

V úterý je mše svatá v Tetěticích  v 18:00 hod..

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští  neděle  je  29. v mezidobí.   Den modliteb za misie. Sbírka příští neděle bude věnována na misie

Modlitby matek jsou v pondělí v 19:30 hod. a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících  listopad a prosinec. 

Měsíc říjen  je měsícem Panny Marie růžencové.

Růžencové pobožnosti jsou v našich farnostech takto: 
v Ratajích půl hodiny přede mší svatou, ve Věžkách v úterý a ve čtvrtek v obvyklou dobu,
v Počenicích v neděli přede mší svatou, ve Zlobicích přede mší svatou.

Zlobice blíží se misijní neděle, děti z farnosti si připravily výrobky, které jsou k dispozici

v kostele vzadu na stolečku. Jejich výtěžek bude věnován na misie.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *