26. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od  neděle  30. září    do  neděle  7. října  2018

ne    30. září     –  26. neděle v mezidobí

po    1. října      –   Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

út     2. října      –   Památka sv. andělů strážných

st     3. října    

čt     4. října      –   Památka sv. Františka z Assisi

pá    5. října           

so    6. října       –   Sv. Bruna, kněze

ne     7. října    –   27. neděle v mezidobí                                                                                                  

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Na poděkování za dar zdraví  s prosbou o Boží ochranu

st   19:00   Za + Bronislava Kulíška, rodiče  a sestry

pá  19:00   Za + Marii Šebestíkovu, manžela, jejich rodiče a syna

so  19:30   Za + Petra Poláka

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

—————————————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne        8:00    Za + Ludmilu Barnetovu, rodiče a sourozence

čt     18:00   Za + Ladislava Žemlíka, manželku,  živou a + rodinu

ne        8:00    Za + Žofii Kočařovu, manžela,  živou a + rodinu Kočařovu a Bečvářovu

…………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (29. 09)    18:00   Na daný úmysl

ne  (07. 10.)   18:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

ne    9:30    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne    9:30    Za + Marii Lejsalovu, manžela, syna a + rodinu

___________________________________________
————————————————————————–                                                   

Kaple v Tetěticích

út     18:00   Na daný úmysl


———————————————————————

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  7. října 2018

 

Dnes  je  26  neděle v mezidobí.  Po mši svaté začíná příprava na 1. svaté přijímání.

Dnes v 15:00 hod. je  na faře v Ratajích příprava na biřmování. /Rataje – nácvik písně/

 

V úterý je mše svatá v Tetěticích  v 18:00 hod..

 

V sobotu  je mše svatá v 19:30  hod. v Ratajích

 

Příští  neděle  je  27. v mezidobí.  Příští neděli je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

 

Modlitby matek jsou v pondělí v 19:30 hod. a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

 

V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících říjen, listopad a prosinec.

Vzadu na stolečku v kostele máte možnost se svým podpisem připojit k „Petici na podporu manželství“ a „Petici proti Istambulské úmluvě“, adresované Parlamentu České republiky              a  Poslanecké sněmovně.

 

Pouť do Křtin, Sloupu a Senetářova bude  v sobotu 6. října. Odjezd autobusu bude ze zastávek

– Rataje  u kostela …. 7:30 hod.

– Popovice …………….7:35 hod.

– Sobělice u kapličky  7:40 hod

– Rataje ZOD ……….. 7:45 hod.

– Šelešovice …………. 7:50 hod.

Návrat z pouti bude v odpoledních hodinách.

(Rataje)  V úterý ve 13:00 hod.  pokračuje každý týden ve škole v Ratajích výuka náboženství.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím mimořádně již ve čtvrtek 4. října

nemocné ve Zlobicích, Tetěticích. Počenicích, Sobělicích a v domově navštívím v pátek 5. října

V letáčku máte pastýřský list otce arcibiskupa;  prosím, pozorně si ho pročtěte.

Měsíc říjen  je měsícem Panny Marie růžencové. Prosím nahlaste mně, kdy a kde budou růžencové

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.