25. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od  neděle  23. září    do  neděle  30. září  2018

ne    23. září     –  25. neděle v mezidobí

po    24. září    

út     25. září  

st     26. září      –  Sv. Kosmy a Damiána

čt     27. září      –  Památka sv. Vincence z Paula, kněze

pá    28. září      –  Slavnost sv. Václava, mučedníka     

so    29. září       –  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,  archandělů

ne     30. září    –  26. neděle v mezidobí                  

 

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   19:00   Za + Jindřicha Tvrdého, manželku Mílu a sestry Filoménu a Marii

 11:00   Za Rostislava a Bohumilu Kovářovy a živou rodinu

so  19:30   Za + Roberta Nezvala

ne  11:00   Na poděkování za dar zdraví  s prosbou o Boží ochranu

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích       

 

ne        8:00    Za + Františku Lízalovu, rodiče,  sourozence a duše v očistci

čt     18:00   Za + rodinu Kostihovu

pá     8:00   Za rodiče Petra a Ludmilu Maletovy, syna Petra,  živou a + rodinu

ne        8:00    Za + Ludmilu Barnetovu, rodiče a sourozence

…………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (22. 09)    18:00   Na daný úmysl

so  (29. 09.)   18:00   Na daný úmysl

 

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne    9:30    Za  + rodinu Čechovu a duše v očistci

pá     9:30  Za + Františku Kubitovu, manžela, syna  a živou rodinu

ne    9:30    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

__________________________________________________

Kaple v Tetěticích

út    18:00   Na daný úmysl

————————————————————————                       

 

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  30. září 2018

Dnes  je  25  neděle v mezidobí.  Dnes v 15:00 hod. je hodová mše svatá u sv. Mořice v Kroměříži. Všichni jste zváni.

V úterý je mše svatá v Tetěticích  v 18:00 hod…

V pátek je Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Mše svaté jsou v našich farnostech jako v neděli..

V sobotu  je  Svátek sv. Archandělů, Michaela, Gabriela a Rafaela;   mše svatá  je v 18:00 hod. ve Věžkách  a  v 19:30 hod.  v Ratajích

Příští  neděle  je  26. v mezidobí.  Příští neděli po mši svaté začne příprava na 1. Svaté přijímání. Odpoledne v 15:00 hod.  pokračuje na faře v Ratajích příprava na biřmování Ve Zlobicích při mši svaté poděkujeme za úrodu,; prosím farníky, aby přinesli plody země.

Modlitby matek jsou v pondělí v 19:30 hod. a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Kdo ještě neodevzdal přihlášky do náboženství na školách v Ratajích a v Počenicích, prosím, učiňte tak. Děkuji.

Minulou neděli  jste  věnovali  na  opravu  kostela:

v Ratajích …..    při sbírce …..Kč 3 515         od Bohu známého dárce ………..   Kč  30 000          ve Zlobicích         ..      „               Kč 2 501                                                                        –  0 –          

v Počenicích …      „               Kč 2 688         od Bohu známých dárců ………     Kč    5 500                                

Všem upřímným dárcům,  ať Pán odplatí jejich štědrost!

V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících říjen, listopad a prosinec.

Vzadu na stolečku v kostele máte možnost se svým podpisem připojit k „Petici na podporu manželství“ a „Petici proti Istambulské úmluvě“, adresované Parlamentu České republiky              a  Poslanecké sněmovně.

Pouť do Křtin, Sloupu a Senetářova bude  již v sobotu 6. října. Přihlásit se můžete ihned po mši svaté u pana Ing. Josefa Mičánka.  Bližší informace jsou na plakátku. Přihlašovat se můžete nejpozději do soboty 29. záři t. r…

 

                             

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.