24. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od neděle 16. září  do neděle 23. září  2018

ne    16. září     –  24. neděle v mezidobí

po    17. září        Sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa,  mučedníků

út     18. září  

st     19. září     –   Sv. Januária, biskupa a mučedníka

čt     20. září     –   Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

pá    21. září     –   Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty      

so    22. září     

ne     23. září    –  25. neděle v mezidobí                  

                                                                      

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za + Bohumila Zikmunda a manželku

st   19:00   Za + Emila Kvasničku, rodiče z obou stran, vnuka Přemysla a duše v očistci

pá  19:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

—————————————————————————

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne         8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt     18:00   Za + Annu Holinkovu, syna Jiřího,  dceru Ladislavu a rodiče Vrzalovy

ne         8:00   Za + Františku Lízalovu, rodiče, sourozence a duše v očistci

—————————————————————————————

…………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (15. 09)   18:00   Na daný úmysl

so  (22. 09.)  18:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne    9:30    Za + Zdeňka Chmelaře, manželku a rodiče z obou stran 

ne    9:30    Za  + rodinu Čechovu a duše v očistci

—————————————————————————                                                                                 

Kaple v Tetěticích

 

==========================================

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  23. září 2018

 

Dnes  je  24.  neděle v mezidobí.   Sbírka  této neděle  je věnována na opravu kostela. Odpoledne ve 14:00 hod. bude  mše sv. u kapličky v Nětčicích

V úterý je mše svatá v Tetěticích s pozdějším začátkem, a to v 18:30 hod..

V sobotu je   mše svatá  v 18:00 hod. ve Věžkách.

Příští  neděle  je  25. v mezidobí. 

Modlitby matek jsou v pondělí v 19:30 hod. a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Kdo ještě neodevzdal přihlášky do náboženství na školách v Ratajích a v Počenicích, prosím, učiňte tak. Děkuji.

Katecheté kroměřížského děkanátu  zvou děti z náboženství (kromě prvňáčků)  na výlet  na Svatý Kopeček v pátek 21. září 

Cesta i vstupné do ZOO budou hrazeny farnostmi . Jídlo si děti vezmou vlastní,
Rodiče své děti musí omluvit ze školy běžným způsobem, je třeba jim odhlásit na ten den ve škole také obědy.
Odjezd je plánován v 8.00 hod. z Kroměříže od Sv. Jana , příjezd nejpozději v 15.30 hod. tamtéž.

Zájemci přihlaste se u mne po mši svaté. Jsou ještě volná místa v autobuse.

V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících říjen, listopad a prosinec.

Vzadu na stolečku v kostele máte možnost se svým podpisem připojit k „Petici na podporu manželství“ a „Petici proti Istanbulské úmluvě“, adresované Parlamentu České republiky a  Poslanecké sněmovně.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.