23. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od neděle 9. září  do neděle 16. září  2018

ne    9. září     –  23. neděle v mezidobí

po    10. září      Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

út     11. září  

st     12. září    –  Jména Panny Marie

čt     13. září    –  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

pá    14. září    –  Svátek Povýšení svatého Kříže      

so    15. září     –  Památka Panny Marie Bolestné

ne     16. září   –  24. neděle v mezidobí                   

 

                                                                      

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 

==========================================—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Na poděkování za úrodu

st   19:00   Za + Marii Kunčarovu, manžela a duše v očistci

 19:30   Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče a bratra

so  19:30   Na úmysl dárce

ne  11:00   Za + Bohumila Zikmunda a manželku

 

 

 

—————————————————————————

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne         8:00   Za Marii Konečnou, manžela, rodiče                             a duše v očistci

čt     18:00 Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu

    18:15 Za + prarodiče, jejich zemřelé děti, vnuky                      a za duše v očistci na které nikdo nevzpomíná

ne         8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

—————————————————————————————

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so (08. 09)    18:00   Na daný úmysl

so  (15. 09.)   18:00   Na daný úmysl

 

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne    9:30    Za živé a + ženy a muže našich farností 

   18:00   Za + Slávka Štěpánka, bratra, rodiče  a živou rodinu

ne    9:30    Za + Zdeňka Chmelaře, manželku  a rodiče z obou stran  

—————————————————————————                                                                                

Kaple v Tetěticích


 

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  16. září 2018

 

Dnes  je  23.  neděle v mezidobí.   

 

V úterý je mše svatá v Tetěticích v 18:00 hod.

 

V pátek  je  svátek Povýšení svatého Kříže,; mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

 

V sobotu je Památka Panny Marie Bolestné;  mše svatá je v18:00 hod. ve Věžkách

a  v 19:30 hod. v Ratajích.

 

Příští  neděle  je  24. v mezidobí.  Sbírka bude na opravu kostela.

 

Modlitby matek budou v pondělí v 19:30 hod. a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

 

Přihlášky do náboženství na školách v Ratajích a v Počenicích jsou k dispozici v zákristii, .

Prosím, vyplněné přihlášky mně odevzdejte co nejdříve. Děkuji..

Katecheté kroměřížského děkanátu   zvou děti z náboženství (kromě prvňáčků)  na výlet  na Svatý Kopeček v pátek 21. září 

Cesta i vstupné do ZOO budou hrazeny farnostmi . Jídlo si děti vezmou vlastní,
Rodiče své děti musí omluvit ze školy běžným způsobem, je třeba jim odhlásit na ten den ve škole také obědy.
Odjezd je plánován v 8.00 hod. z Kroměříže od Sv. Jana , příjezd nejpozději v 15.30 hod. tamtéž.

Zájemci přihlaste se u mne po mši svaté.

Rataje: Ještě jsou stále v zákristii Vámi zapůjčené fotografie na Noc kostelů a Výročí posvěcení kostela. Prosím, vyzvedněte si je. Kdo omylem vzal fotografii dortu  od pana Zezuly, prosím, vraťte ji.

V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících říjen, listopad a prosinec.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.