22. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí   
od neděle 2. září  do neděle 9. září  2018

 

ne    2. září   –  22. neděle v mezidobí

po    3. září      Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

út     4. září  

st     5. září    –  Sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice

čt     6. září   

pá    7. září    –   Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka      

so    8. září     –   Svátek Narození Panny Marie

ne     9. září   –  23. neděle v mezidobí                                                                                            

==========================================
—————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   19:00   Za + Marii Zavidčákovu, manžela Miroslava a jejich rodiče

pá  19:00   Za + Reginu Habáňovu a duše v očistci

so  19:30   Za živou a + rodinu Majdovu, Frgalovu, Grygovu a za duše v očistci

ne  11:00   Na poděkování za úrodu

 

—————————————————————————

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

čt     18:00 Za + Josefa Nováka, manželku, živou a + rodinu

ne (09. 09. ) 8:00  Za Marii Konečnou, manžela, rodiče                                a duše v očistci

—————————————————————————————

 

Kaple v Bojanovicích

ne (02. 09 )   9:30    Za farníky z Bojanovic

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (02. 09)   18:00   Na daný úmysl

so  (08. 09.)   18:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

út           18:00   Na poděkování za živou rodinu

ne (09. 09. )   9:30    Za živé a + ženy a muže našich farností                                                                                    

Kaple v Tetěticích

ne (02. 09 )   8:00    Na daný úmysl

———————————————————————

 

Oznamy na  liturgické mezidobí   –  do neděle  9. září 2018

Dnes  je 22.  neděle v mezidobí.   Mše svatá ve Věžkách bude v 18:00 hod..

V sobotu je svátek Narození Panny Marie;  mše svatá je v18:00 ve Věžkách

a v 19:30 hod. v Ratajích.

Příští  neděle  je  23. v mezidobí. 

Modlitby matek budou v pondělí v 19:30 hod. a modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Přihlášky do náboženství na školách v Ratajích a v Počenicích jsou k dispozici v zákristii, .

Prosím, vyplněné přihlášky mně odevzdejte co nejdříve. Děkuji..

Nemocné ve Zlobicích, Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v Domově navštívím v pátek 7. září.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 8. září.

Farnost a obec Prasklice Vás zvou na výroční pouť na Křéby.  Pozvánku s podrobným programem máte na nástěnce.

Rataje: Ještě jsou stále v zákristii Vámi zapůjčené fotografie na Noc kostelů a Výročí posvěcení kostela. Prosím, vyzvedněte si je.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.