Svátek Svaté Rodiny

Slavíme     dobu vánoční  
od  neděle  29. prosince 2019   do  neděle 5. ledna  2020

 

ne    29. prosince  –  Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa           

po    30. prosince   – 6. den v oktávu narození Páně

út     31. prosince  –  Sv. Silvestra I., papeže 

st        1. ledna       –  Slavnost MATKY BOŽÍ,

                                     PANNY MARIE   

čt       2. ledna       –  Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,                                                      biskupů a učitelů církve

      3. ledna       –  Nejsvětějšího Jména Ježíš   

so      4. ledna 

ne      5. ledna      –  2. neděle po Narození Páně           

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00   Za + Josefa a Františku Večeřovy a děti

út   18:00   Za + rodinu Hubeňákovu a Fránkovu

st    11:00   Za živé a + farníky Ratajské farnosti

pá  18:00   Za živou a + rodinu Frgalovu, Majdovu,

                    Grygovu a za duše v očistci

so   18:00   Za + Josefa Habáně, živou a + rodinu a duše v očistci

ne  11:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností       

 

u   sv.  Cy r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st     8:00   Za živé a + kněze působící ve farnosti 

čt   17:00   Za  + rodinu Novotných a Kůrovu 

ne    8:00   Za + Františka Cacka

……………………………………………………………………………………. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (28. 12)    17:00    Na daný úmysl

ne  (05. 01.)   17:00    Na daný úmysl

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne    9:30  Za  + Marii Barnetovu, celou živou a + rodinu

 st     9:30  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne    9:30  Za  +  Slávka Štěpánka a rodiče

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na  dobu vánoční –  do neděle 5. ledna 2020

Dnes je Svátek Svaté rodiny, při mši svaté bude obnova manželských slibů. Příprava na 1.sv. přijímání nebude.

V úterý je mše svatá v 18:00 hod. v Ratajích.

Ve středu je  Slavnost  MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – je to  závazný zasvěcený svátek – (každý katolický křesťan je povinen účastnit se mše svaté). Mše svaté jsou ve všech našich farnostech s nedělním pořadem bohoslužeb.. Při mši svaté požehnám Tříkrálovým koledníkům.

V sobotu  bude mše svatá v Ratajích v 18:00 hod..  

Příští  neděle je  2. po Narození Páně.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání. Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hodin.

V zákristii si můžete zapsat  úmysly na mše svaté  v  měsících  leden až  březen  příštího  roku.

Modlitby matek   příští týden nebudou.     Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod..

Nemocné v Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v Domově navštívím v pátek 3. ledna.

Nemocné v  Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 4. ledna

Pěvecký sbor Cantus a farnost Morkovice vás srdečně zvou na vánoční koncert, který se koná v sobotu 4. ledna 2020 v 16.00 hod  v kostele sv. Jana Křtitele v Morkovicích.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019, Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.