4. neděle adventní

Slavíme  dobu adventní a vánoční  
od neděle 22. prosince  do  neděle 29. prosince 2019

ne    22. prosince  –  4. neděle adventní             

po    23. prosince  

út     24. prosince  –  Vigilie  Slavnosti Narození Páně 

st     25. prosince  –  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ   

čt     26. prosince  –  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

    27. prosince   – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty   

so    28. prosince  –  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

ne    29. prosince –  Svátek Svaté Rodiny                                                                              Ježíše, Marie a Josefa                 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

ne  11:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

út    15:00  Za + Emila Havlíka, živou a + rodinu Havlíkovu

        22:30  Za + Marii a Oldřicha Ivánkovy, rodiče a za Jarmilu Jedruchovu

st     11:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt    11:00  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro rodinu Macurovu

pá  18:00   Na poděkován za přijaté Boží milosti s prosbou o dar zdraví a dary Ducha svatého

so  18:30   Za + Jaroslava Tesaře, manželku, živou a + rodinu

ne  11:00  Za + Josefa a Františku Večeřovy a děti

…………………………………………………………………………………….. 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích       

 

ne    8:00   Za + P. Františka Suchánka, rodiče, sourozence a duše v očistci

út    21:00  Za děti a mládež farnosti

st       8:00  Za + Anežku Žemlíkovu, manžela, dceru, syna a duše v očistci  

čt     8:00  Za  celou živou a + rodinu, vyprošení Boží pomoci do dalšího roku

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (21. 12)    17:00    Na daný úmysl

čt                 9:30    Na daný úmysl

 

so  (28. 12.)    17:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne    9:30  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

út   19:30  Za + Klementa a Andělu Stavinohovy a živou rodinu

st       9:30  Za + Markétu Zbořilovu, manžela, sestru a živou rodinu

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na  dobu adventní a vánoční –  do neděle 29. prosince 2019

Dnes je 4. neděle adventní s pravidelnou sbírkou  na  opravu kostela.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Odpoledne v 15:00 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích koncert Moravské Veselky. Všichni jste srdečně zváni.

V úterý je  Vigilie slavnosti Narození Páně.  Mše svatá pro děti s rodiči i starší je v 15:00 hodin  v kostele v Ratajích.   Prosím děti, aby si nezapomněli vzít sebou adventní cestu a zvonečky.

Večer   je mše svatá  v  19:30 hod. v Počenicích,    ve 21:00 hod. ve Zlobicích  a  ve 22:30 hod. v Ratajích.

Ve středu je Slavnost Narození Páně – je to  zasvěcený svátek – mše svaté jsou jako v neděli. Odpoledne od 14:00 do 16:00  hod. bude v kostele v Ratajích příležitost poděkovat narozenému Ježíškovi u jesliček koledou nebo alespoň krátkou modlitbou.

Ve Zlobicích bude Živý betlém. Bližší informaci je na nástěnce.

Ve čtvrtek je Svátek svatého Štěpána;   mše svatá bude v 8:00 hod. ve Zlobicích,  ve Věžkách v 9:30 hod.  a   v Ratajích v 11:00 hod..

V pátek při mši svaté   v Ratajích  požehnám víno,  které si přinesete.

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod.

Příští  neděli je  Svátek Svaté rodiny, při mši svaté bude obnova manželských slibů. Příprava na 1. sv. přijímání nebude.

Na nástěnce  je  rozpis mší svatých, sloužených  během vánočního oktávu.

V zákristii si můžete zapsat  úmysly na mše svaté  v  měsících  leden až  březen  příštího  roku.

Modlitby matek  a   modlitby otců  příští týden nebudou.

Děkuji těm farníkům, kteří v době  předvánočního shonu věnovali svůj čas ke cti a slávě Boží na  úklid a  vánoční výzdobu  kostela.  Narozené Boží Dítě jim to jistě nezapomene.

Na stolečku v kostele máte připravený  Farní list k vánoční době.

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.