2. neděle adventní

Slavíme dobu adventní  
od neděle 8. prosince
   do neděle 15. prosince  2019

ne    8. prosince  –  2. neděle adventní              

po    9. prosince   –  Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

út     10. prosince  

st     11. prosince  –  Sv. Damasa I., papeže

čt     12. prosince  –  Panny Marie  Guadalupské

    13. prosince –   Památka sv. Lucie, panny a mučednice  

so    14. prosince –   Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Ne   15. prosince 3. neděle adventní                                                      

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po  19:30  Za víru, Boží ochranu a pomoc Panny Marie

st    18:00   Za + Františka a Libuši Tupých,  rodiče z obou stran a živou rodinu

pá  18:00   Za + P. Františka Tomigu, rodiče a sourozence

ne  11:00   Za  nemocnou tetu

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

ne    8:00   Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

po  18:15  Za + Libuši Odstrčilíkovu a manžela  a za + Marii Ošmerovu a manžela

čt   17:00   Za + Josefa Skopala, manželku, syna  a živou rodinu

so    8:00   Za pomocníky a dobrodince kostela

ne    8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (07. 12)    17:00    Na daný úmysl

so  (14. 12.)    17:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne    9:30  Za živou a + rodinu Pěnčíkovu

po   17:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út   17:00  Na daný úmysl

ne    9:30  Za + Rudolfa a Annu Churých a živou rodinu

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na  dobu adventní –  do neděle 15. prosince 2019

Dnes  je  2. neděle adventní.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.  Odpoledne    v 15:00 hodin bude na faře v Ratajích beseda s účastníkem Světového setkání mládeže se Svatým otcem, které bylo letošního roku v Panamě. Všichni jste na tuto zajímavou besedu srdečně zváni.

V  pondělí  je  přeložená  Slavnost  Panny  Marie,  počaté  bez  poskvrny  prvotního  hříchu.

Je to doporučený svátek – věřící by se měli zúčastnit mše svaté. Ve všech našich farnostech. budou mše svaté.

V sobotu  ráno v 8:00 hod. budou ve Zlobicích roráty. Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hod.  

Příští  neděle  je 3. adventní. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání 

Opět připomínám, že v Počenicích v kostele sv. Bartoloměje se věřící modlí  každou neděli  v 19:00:00 hod   růženec  za  svou  farnost.   Děkuji těm, kteří se jí zúčastní..

V zákristii si můžete zapsat  úmysly na mše svaté  v měsících leden – březen příštího roku 

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře,   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Uzávěrka  příspěvků do vánočního farního listu je tuto neděli. Příspěvky, prosím,  posílejte na známou adresu do Zlobic

Děkanát Kroměříž vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – účetní děkanátu Kroměříž –  bližší informace jsou na vývěsce.

Na nástěnce máte pozvánku na adventní koncert, který bude  14. prosince. v 16:00 hod. v kostele  sv, Bartoloměje v Počenicích.

Příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky bude:
– Rataje … pátek   13. 12.   od 18:30 – 19:15 hod. – bude přítomen i zpovědník z jiné farnosti
– Zlobice  .čtvrtek 19.  12.  od 17:30 – 18:00 hod. –  bude přítomen jen zpovědník z jiné farn.
– Počenice sobota 21. 12. od 8:30–9:00 hod. nebude přítomen zpovědník z jiné farnosti       

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.