1. neděle adventní

Slavíme dobu adventní  
od neděle 1. prosince
   do neděle 9. prosince  2019

ne    1. prosince  –  1. neděle adventní               

po    2. prosince

út     3. prosince   –  Památka sv. Františka Xaverského, kněze

st     4. prosince   –  Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

čt     5. prosince 

    6. prosince  –   Sv. Mikuláše, biskupa

so    7. prosince  –   Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

ne    8. prosince  2. neděle adventní                                                         

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne 11:00    Za + Veroniku Slavíkovu, manžela, rodiče a sourozence z obou stran

st    18:00   Na úmysl dárce

pá  18:00   Na úmysl dárce

so    8:00   Za pomocníky a dobrodince kostela

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za  Boží pomoc  a  za uzdravení

čt   17:00   Za rodinu Daňkovu a duše v očistci

ne    8:00   Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (01. 12)    17:00    Na daný úmysl

so  (07. 12.)    17:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne    9:30  Za Aloisii Zavřelovu a manžela

út   17:30  Za živou a + rodinu Najmanovu a duše v očistci

ne    9:30  Za živou a + rodinu Pěnčíkovu

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na  dobu adventní –  do neděle 8. prosince 2019

Dnes  je  1. neděle adventní.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hod..

Mše svatá v Počenicích bude v úterý 3. 12. mimořádně  až v 17:30 hod.

V sobotu  ráno v 8:00 hod. budou v Ratajích roráty. Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hod.  

Příští  neděle  je 2.  adventní. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Na  konci mše svaté navštíví naše děti Mikuláš a  hodným přinese i dárky. 

Nemocné v Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v Domově navštívím v pátek 6. prosince. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 7. prosince 

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela

v Ratajích ……    při sbírce    5 485 Kč         od  dárců 1 000 Kč     v pokladničce 1 722 Kč
ve Zlobicích ……       „          2 520 Kč                            -0-                                        -0-
v Počenicích   …         „          3 485 Kč         -“-           3 600 Kč                                  -0-

Všem dárcům ať Pán mnohonásobně odplatí jejich štědrost.

Opět připomínám, že v Počenicích v kostele sv. Bartoloměje se věřící modlí  každou neděli v 19:00:00 hod   růženec  za  svou  farnost.   Děkuji těm, kteří se jí zúčastní.

V zákristii si můžete zapsat  úmysly na mše svaté v měsíci prosinci . (Počenice Rataje) 

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře.,   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Uzávěrka  příspěvků do vánočního farního listu je příští neděli. Příspěvky, prosím,  posílejte na známou adresu do Zlobic

V neděli 8. prosince bude na faře v Ratajích odpoledne v 15:00 hodin beseda s účastníkem Světového setkání mládeže se Svatým otcem, které bylo letošního roku v Panamě. Všichni jste na tuto zajímavou besedu srdečně zváni.

Děkanát Kroměříž vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – účetní děkanátu Kroměříž –  bližší informace jsou na vývěsce.

Na nástěnce máte pozvánku na adventní koncert,  který bude  4. prosince. v 16:00 hod.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.