7. neděle velikonoční

 Slavíme   dobu velikonoční   
od neděle  2. června  do neděle  9. června  2019

Ne   2. června   7. neděle velikonoční                             

po    3. června  –  Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

út     4. června

st     5. června   – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

čt     6. června  –  Sv. Pavlíny, panny a mučednice sv. Norberta, biskupa

pá    7. června   

so    8. června  –  Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého                                                             

ne    9. června  –  S l a v n o s t      SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                                                                                           

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   19:00   Za + Karla a Marii Procházkovy, rodiče a zetě

pá  19:00   Za + Ludmilu Zezulovu a rodiče

so   19:30  Za + Jaroslava Tesaře

ne  11:00   Za + Milana Hrabálka a živou rodinu

 ——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za živou a + rodinu Janovu a Ondrovu       

čt   18:00   Za + Josefa Skopala, rodiče a živou rodinu

ne    8:00   Za + Oldřicha Borečka, rodiče a duše v očistci

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (02. 06.)   18:00   Na daný úmysl

so  (08. 06.)    18:00   Na daný úmysl

—————————————————————————————–

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za + Aloise Foltýna, rodiče a sourozence

út   18:00   Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní  a dar zdraví

ne   9:30    Za živou a + rodinu Polišenskou

—————————————————————————————–

Oznamy na dobu velikonoční –  do neděle  9. června 2019

Dnes je 7. neděle velikonoční. Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava  biřmovanců.  Mše svatá ve Věžkách je dnes v 18:00 hod.

Nezapomínejme, že pokračuje „Devítidenní příprava na Slavnost seslání Ducha svatého.“

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod. a  v Ratajích v 19:30 hod.

Příští  neděli  je Slavnost Seslání Ducha svatého. Touto slavností končí velikonoční doba.  Sbírka příští neděle je věnována na církevní školy v diecézi  Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava  biřmovanců. 

Nemocné ve Zlobicích, Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v Domově navštívím v pátek 7. června. 

Minulou neděli jste věnovali na pomoc pronásledovaným křesťanům:
– v Ratajích …………..     při sbírce   Kč   4 150          ve Věžkách   ……….. Kč  762
– ve  Zlobicích  ……..           „          Kč   4 690
– v Počenicích  ………           „           Kč   2 357

Pán ať odplatí všem upřímným dárcům jejich štědrost.

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod.,  modlitby otců ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

 V zákristii si  ještě můžete  zapsat  úmysly na mše svaté  v měsíci  červnu  (Rataje a Počenice).

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.