Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od neděle  9. června  do neděle  16. června  2019

ne    9. června    S l a v n o s t    SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO             

po    10. června  –  Památka Panny Marie, Matky církve

út     11. června  –  Památka sv. Barnabáše, apoštola

st     12. června   

čt     13. června  –  Svátek Ježíše Krista,  Nejvyššího a věčného kněze

pá    14. června   

so    15. června  –  Sv. Víta, mučedníka                                                            

ne    16. června  – Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE             

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za + Milana Hrabálka a živou rodinu

st   19:00   Za + Miloslava Vrzala, vnuka Milana;  s prosbou o Boží ochranu, pomoc                                    a dar zdraví pro živou rodinu Vrzalovu a Tvrdou

čt    19:30  Za živou a + rodinu Čevelovu a duše v očistci

pá   15:00  Za + Ludmilu Hrabalovu; s pohřbem

pá  19:00   Za + Marii Lehkoživovu, sourozence, rodiče a duše očistci

ne  11:00   S vděčností a poděkováním Pánu Bohu za dar života, víry a povolání

 ——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za + Oldřicha Borečka, rodiče a duše v očistci  

čt   18:00   Za + Ludmilu Lejsalovu, živou a + rodinu

ne    8:00   Za dar víry a nesobecké lásky a za umění odpouštět

 

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (08. 06.)   18:00   Na daný úmysl

so  (15. 06.)    18:00   Na daný úmysl

————————————————————————-

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za živou a + rodinu Polišenskou

út   18:00   Za nová duchovní povolání 

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

—————————————————————————————–

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle  16. června 2019

Dnes je  Slavnost Seslání Ducha svatého. Touto slavností končí velikonoční doba.  Sbírka této neděle je věnována na církevní školy v diecézi  Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava  biřmovanců. 

Ve čtvrtek je Svátek Ježíše Krista, nejvyššího kněze,; mše svatá je ve Zlobicích a v Ratajích

V pátek v 15:00 hod. bude v kostele v Ratajích pohřeb + paní Ludmily Hrabalové ze Šelešovic

V sobotu  bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští  neděli  je Slavnost Nejsvětější Trojice. Sbírka příští neděle je určena na opravu kostela.

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod., na faře  modlitby otců  tento týden nebudou.

 V zákristii  si  ještě stále můžete  zapsat  úmysly na mše svaté  v měsíci červnu (Rataje a Počenice).

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.