SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Slavíme    Velikonoční oktáv   
od neděle  21. dubna   do neděle  28. dubna  2019

ne    21. dubna  –  SLAVNOST
                               ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ   

po    22. dubna –   Pondělí v oktávu velikonočním 

út    23. dubna –   Úterý v oktávu velikonočním  

st     24. dubna –   Středa v oktávu velikonočním       

čt     25. dubna –   Čtvrtek v oktávu velikonočním  

    26. dubna –   Pátek v oktávu velikonočním     

so    27. dubna  –   Sobota v oktávu velikonočním                                                              

ne    28. dubna –  2. neděle velikonoční 
                               Neděle Božího milosrdenství  
                                                  

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

po  11:00  Za duše + dárců mešních fundací

st   19:00   Za živou a + rodinu Švástovu

 19:00  Za + Jana Pokorného, manželku a duše v očistci

ne  11:00   Za + Josefa Sedláčka, rodiče a duše v očistci

 

 ——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za duše + dárců mešních fundací

po   8:00   Za duše + dárců mešních fundací

čt  18:00   Za  + Ladislava Ondru, rodiče, sestru a duše v očistci

ne   8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (21. 04.)   18:00   Na daný úmysl

so  (27. 04.)   18:00   Na daný úmysl

—————————————————————————————–

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne    9:30  Za duše + dárců mešních fundací

út   18:00  Za + Jitku Vranovu

ne   9:30    Za + Vladimíra Zbořila, manželku,  sestru, bratry a živou rodinu

—————————————————————————————–

Oznamy na Velikonoční oktáv –  do neděle  28. dubna 2019

Dnes  je  Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ   Příprava na první svaté přijímání  nebude. Sbírka této neděle je určena na Kněžský seminář. Mše svatá ve Věžkách bude v 18:00 hod.

Celý velikonoční oktáv má charakter svátku.

Mše svatá ve Věžkách bude v sobotu v 18:00 hod.

Příští  neděli  je neděle Božího milosrdenství – 2. neděle velikonoční. Po mši svaté bude pokračovat příprava na 1. svaté přijímání. Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava  biřmovanců. Sbírka příští neděle je na opravu kostela.

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod  .na  faře.,  modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30.

V zákristii si  můžete  zapsat úmysly na mše svaté v měsících duben, květen a červen 

Farní výlet pro děti a dospělé bude letos 4. května;   –  Dopoledne se zúčastníme diecézní pouti  ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále sv. Václava v Olomouci, odpoledne se pak půjdeme podívat do  pevnosti poznání nebo ZOO  na  Sv. Kopečku  nebo  na zahradní železnici., případně do květinových pavilonů v olomouckém parku.  Přihlašujte se, prosím, u mne.

Děkuji všem farníkům, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na důstojné oslavě Kristova zmrtvýchvstání. Pán Bůh jim to odplať.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *