2. neděle velikonoční Neděle Božího milosrdenství

Slavíme   dobu velikonoční   
od neděle  28. dubna   do neděle  5. května  2019

ne    28. dubna –   2. neděle velikonoční                                                   
                                Neděle Božího milosrdenství       

po    29. dubna –   Svátek sv. Kateřiny Sienské, 
                                 panny a učitelky církve, patronky Evropy 

út    30. dubna –   Sv.Zikmunda, mučedníka

st     1. května  –    Sv. Josefa, dělníka       

čt     2. května –    Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

    3. května –    Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů    

so    4. května                                                                

ne   5. května  –   3. neděle velikonoční                                                                                                         

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za + Josefa Sedláčka, rodiče a duše v očistci

st   19:00   Za + Petra Bakalíka, rodiče, sestru a duše v očistci

pá  14:00   Za + Maxmiliána Lukesze; s pohřbem

pá  19:00   Za + Milana Tvrdého, s prosbou o Boží ochranu, pomoc a za dar zdraví pro živou rodinu Tvrdou a Vrzalovu

ne  11:00   Za živé a + hasiče

 ——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   18:00   Na poděkování za poskytnutá dobrodiní

ne    8:00   Za živou a + rodinu Skoupilovu a Zapletalovu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (27. 04.)   18:00   Na daný úmysl

ne  (05. 05.)   18:00   Na daný úmysl

—————————————————————————————–

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne   9:30    Za + Vladimíra Zbořila, manželku, sestru, bratry a živou rodinu

út   18:00   Za + Slávka Štěpánka a rodiče

ne   9:30    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

—————————————————————————————–

Oznamy na dobu velikonoční –  do neděle  5. května 2019

Dnes  je  je neděle Božího milosrdenství – 2. neděle velikonoční. Po mši svaté bude pokračovat příprava na 1. svaté přijímání. Odpoledne v 15:00 hod. bude na faře v Ratajích příprava  biřmovanců.  Sbírka této neděle je určena  na opravu kostela

V pátek ve 14:00 hod. bude v kostele v Ratajích pohřeb + pana Maxmiliána Lukesze ze Šelešovic

Příští  neděli  je 3. neděle velikonoční. Po mši svaté bude pokračovat příprava na 1. svaté přijímání. Mše svatá ve Věžkách bude  v 18:00 hod.

Na kněžský seminář jste při sbírce věnovali:                   

v Ratajích       ………       Kč  6 042               ve Věžkách……..  Kč 420
ve Zlobicích ………..        Kč  3 787
v Počenicích ……….         Kč 3 486

Na Boží hrob v Jeruzalémě jste věnovali

v Ratajích   …………         Kč 1 721
ve Zlobicích ………..        Kč    508
v Počenicích ………..       Kč 1 855

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

Nemocné ve Zlobicích, Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v domově navštívím v pátek 3. května

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod  .na  faře.,  modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30.

V zákristii si  můžete  zapsat úmysly na mše svaté v měsících  květen a červen 

Farní výlet pro děti a dospělé bude letos 4. května;   –  Dopoledne se zúčastníme diecézní pouti  ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále sv. Václava v Olomouci, odpoledne se pak půjdeme podívat do pevnosti poznání  nebo podle zájmu do  ZOO na Sv. Kopečku, případně do květinových pavilonů v olomouckém parku. 

Odjezd autobusu bude v 8:15 od kostela v Ratajích, 8:20 ze zastávky ve Zlobicích. Návrat bude do 18:00 hodin.

Májové  pobožnosti  budou v Ratajích  každý den v 18:30.hod.. Nahlaste mi, prosím, kdy budou v dalších kostelích májové pobožnosti

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborůZemědělec – farmář, Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů a Zahradník“. Přihlášky zasílejte do 21. května 2019  na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska . Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019 Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *