2. neděle v mezidobí

Slavíme liturgické mezidobí
od ned
ěle 16. ledna do neděle 23. ledna 2022

Ne    16. ledna   –  2. neděle v mezidobí

po    17. ledna    –  Památka sv. Antonína, opata

út     18. ledna    –  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů        

st     19. ledna                             

čt     20. ledna    –  Sv. Fabiána, papeže a mučedníka sv. Šebestiána, mučedníka   

    21. ledna   –  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice        

so    22. ledna     –  Sv. Vincence, jáhna a mučedníka                                            

ne    23. ledna    –  3. neděle v mezidobí                                                                                                                                                

******************************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne    11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st       18:30    Za + Jindřišku Jurtíkovu, rodiče a živou rodinu

pá     18:00   Za + Bohumila Vrzala, manželku a duše v očistci

ne     11:00    Za jednotu křesťanů                        

******************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00   Za + Milenu Opluštilovu, manžela, bratra a rodiče z obou stran 

čt     17:00   Za jednotu křesťanů

ne       8:00   Za + Františka Lízala, manželku, rodiče, sourozence a duše v očistci  

******************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (15. 01.)  17:00 Na daný úmysl

so  (22. 01.)  17:00 Na daný úmysl

******************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne       9:30   Za  živou a + rodinu Otevřelovu a Foltýnovu

út      17:00   Za jednotu křesťanů

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

******************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické mezidobí  do  neděle  23. ledna 2022

Dnes  je  2. v mezidobí.  Sbírka této neděle je věnována na opravu kostela.

V sobotu  je mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách.

Příští  neděle  je  3. v mezidobí

Sestry a bratři, stále prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání.  

V úterý začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujte ve svých modlitbách i na tento úmysl.

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Rataje, Zlobice)  V zákristii máte připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících leden, únor  a březen 2022 .

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsících leden,  únor a březen 2022 .        .                            

Děkuji těm farníkům, kteří se zúčastnili úklidu po vánočních svátcích.  Pán jim to odplať.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.