5. neděle v mezidobí

Slavíme    liturgické  mezidobí     
od  neděle  9. února   do  neděle 16. února  2020

ne    9. února  –   5. neděle v mezidobí       
po     10. února   –   Památka sv. Scholastiky, panny
út      11. února   –   Panny Marie Lurdské        
st      12. února         
čt     13. února  .                                              
pá    14. února       
so    15. února  
ne    16. února  –   6. neděle v mezidobí         

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne  11:00   Na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc a ochranu

út   18:30   Za + Libuši a Františka Tupých a živou rodinu

st    18:00   Na úmysl dárce

pá  18:00   Na spasitelný úmysl

ne  11:00   Za + Josefa Tupého, manželku, syna a duše v očistci

———————————————————————-

u   sv.  Cy r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00  Za  Boží požehnání, dary Ducha svatého, zejména za dar víry

čt   17:00   Za dobrodince a pomocníky kostela     

ne    8:00   Na poděkování za dar života

……………………………………………………………………………………. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so   (08. 02.)   17:00    Na daný úmysl

so   (15. 02.)   17:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne    9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností   

út   17:00  Na poděkování za dar zdraví a živou rodinu

ne    9:30  Za + Annu Hladkou, manžela, syna, živou a + rodinu   

———————————————————————————

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 16. února 2020

Dnes  je 5. neděle v mezidobí. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání.

V sobotu  je  mše svatá  ve Věžkách v 17:00 hod…

Příští  neděle  je 6. v mezidobí.   Sbírka příští neděle je věnována na opravu kostela. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání. 

Stále  ještě  máte  možnost  zapsat  si  úmysly  na  mše  svaté  v  měsících   únor (Počenice)  a  březen   tohoto  roku.

Modlitby matek   budou  v  úterý  v 17:30 hod. na faře,    modlitby otců  budou  ve  čtvrtek v 19:30 hod.  rovněž na faře.

Oznámení z Centra pro pastoraci nemocných:

Vážení a milí přátelé, srdečně vás zdravíme z Centra pro pastoraci nemocných.
Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné. Dovolujeme si Vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v návštěvách

  • pacientů v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
  • umírajících v hospici.

Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku.

K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným  jsme pro vás připravili formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hod. praxe v nemocnici. Tento kurz se skuteční  na Arcibiskupství olomouckém v Olomouci o sobotách v březnu a dubnu 2020.

Naše společná setkání zahájíme duchovní obnovou v sobotu 29. února 2020. Úvodní promluvu pronese O. arcibiskup Jan Graubner. Další dvě promluvy a mši sv. bude mít Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných.

Po společném obědě pak bude následovat přednáška ThLic. Michala Umlaufa: na téma Dobrovolnictví  v pastorační péči ve zdravotnictví.

Bližší informace k přihlášení naleznete na plakátku ve vývěsce.

Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *