3. neděle adventní

Slavíme dobu adventní  
od neděle 15. prosince
   do neděle 22. prosince  2019

ne    15. prosince  –  3. neděle adventní             

po    16. prosince  

út     17. prosince  

st     18. prosince   

čt     19. prosince

    20. prosince   

so    21. prosince  –   Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

ne   22. prosince   4. neděle adventní                                                       

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00   Za  nemocnou tetu

po  18:00   Za + Rozálii Spálovskou, manžela, syna, rodiče a sourozence z obou stran

st    18:00   Za + Marii a Vojtěcha Kunčarovy, rodiče a sourozence

pá  18:00   Za + Ludmilu Zezulovu a manžela

ne  11:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   

 

 

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   17:00   Za + P. Bohumíra Čuhela a duše v očistci

ne    8:00   Za + P. Františka Suchánka, rodiče, sourozence a duše v očistci  

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (14. 12)    17:00    Na daný úmysl

so  (21. 12.)    17:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne    9:30  Za + Rudolfa a Annu Churých a živou rodinu

út   17:00  Na daný úmysl

so    8:00   Za pomocníky a dobrodince kostela

ne    9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na  dobu adventní –  do neděle 22. prosince 2019

Začínáme třetí adventní týden.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

V  pondělí je  Adorační den farnosti Rataje a den modliteb za bohoslovce.   Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena  od 14:00 do 18:00 hodin. Výstav bude zakončen mší svatou.

V sobotu  ráno v 8:00 hod. budou v Počenicích roráty. Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hod.  

Příští  neděle  je 4. adventní s pravidelnou sbírkou  na  opravu kostela.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Během vánoc tato příprava nebude. 

Odpoledne v 15:00 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích koncert Moravské Veselky. Všichni jste srdečně zváni. 

Příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky ještě bude:
– Zlobice … čtvrtek 19.  12.  od 17:30 – 18:00 hod. –  bude přítomen jen zpovědník z jiné farn.
-Počenice .. sobota 21. 12.  od   8:30 – 9:00 hod. –  nebude přítomen zpovědník z jiné farnosti

V Ratajích je ještě možné využít času ke svátosti smíření v následujícím týdnu – buď přede mší svatou –  nebo po ní   Upozorňuji, že během vánočních svátků již nebude příležitost ke svátosti smíření.

Na nástěnce  je  rozpis mší svatých, sloužených  během vánočního oktávu.

Opět připomínám, že v Počenicích v kostele sv. Bartoloměje se věřící modlí  každou neděli v  19:00:00  hod.  růženec  za  svou  farnost.   Děkuji těm, kteří se jí zúčastní.

V zákristii si můžete zapsat  úmysly na mše svaté  v  měsících  leden – březen  příštího  roku. 

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře,   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Děkanát Kroměříž vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – účetní děkanátu Kroměříž –  bližší informace jsou na vývěsce.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.