Květná neděle

Slavíme  Svatý týden a dobu velikonoční 
od neděle 14. dubna  do neděle 21. dubna 2019

ne    14. dubna –  Květná neděle

po    15. dubna  –   Pondělí Svatého týdne          

út     16. dubna –   Úterý Svatého týdne      

st     17. dubna  –  Středa Svatého týdne

čt     18. dubna   –  ZELENÝ ČTVRTEK

pá    19. dubna   – VELKÝ PÁTEK 

so    20. dubna   – VIGILIE 

                                  Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 

ne    21. dubna –  SLAVNOST ZMRTVÝCH VSTÁNÍ   PÁNĚ  

 

—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za  + Františka Opluštila, živou a + rodinu

st   18:00   Za živou a + rodinu Hrabcovu a duše v očistci

čt  20:00    Za + Inocence Vaculíka a manželku

pá  20:00   Velkopáteční obřady

so  20:00    Za + Jindřicha Jancka, manželku a syna

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (13. 04.)   17:00   Na daný úmysl

ne (21. 04.)   18:00  Na daný úmysl

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

  1. C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích    

 

ne        8:00    Za + Žofii Kočařovu, manžela, živou a + rodinu Kočařovu a Bečvářovu

čt    16:00   Za Marii Pěnčíkovu, manžela, syna a zetě, živou a + rodinu

pá    16:00  Velkopáteční obřady

so    22:00   Za + Ladislava Žemlíka, manželku, syna, dceru a duše v očistci

ne       8:00    Za duše + dárců mešních fundací

…………………………………………………………………………………….. 

 

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    15:00  Za + Jiřinu Pěnčíkovu; s posledním rozloučením

čt   18:00   Za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie

                    v duších, rodinách, farnostech v naší zemi a na celém světě

pá  18:00   Velkopáteční obřady

so  18:00   Za pomocníky a dobrodince kostela

ne    9:30   Za duše + dárců mešních fundací

———————————————————————

Oznamy na Svatý týden a dobu velikonoční –  do neděle  21. dubna 2019

Dnes  je neděle  Květná.  Příprava na první svaté přijímání  nebude. 

V úterý v 15:00 hodin se při mši svaté v Počenicích rozloučíme se + paní Jiřinou Pěnčíkovou.

Obřady Velikonočního Tridua jsou ve všech farnostech; sledujte, prosím,  pořad bohoslužeb.

Velký pátek je den přísného postu.

Od Velkého pátku do vigilie zmrtvýchvstání bude možnost přispět dary na Boží hrob v Jeruzalémě.  Pokladnička bude u Božího hrobu.

Příští  neděli  je. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ . Při mši svaté budu žehnat pokrmy. Sbírka příští neděle je určena na Kněžský seminář. Mše svatá ve Věžkách bude v 18:00 hod..

Křížové cesty v našich farnostech  budou jako minulý týden až do Velkého pátku.

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod  .na  faře.,  modlitby otců v tomto týdnu nebudou.

V zákristii si  můžete  zapsat úmysly na mše svaté v měsících duben, květen a červen  t.r

Pokladničky postní almužny  odevzdejte,  prosím,  dnes do zákristie 

Farní výlet pro děti a dospělé bude letos 4. května;   –  Dopoledne se zúčastníme diecézní pouti  ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále sv. Václava v Olomouci, odpoledne se pak půjdeme podívat do  ZOO  na  Sv. Kopečku  nebo podle Vaší volby na zahradní železnici., případně do květinových pavilonů v olomouckém parku.  Přihlašujte se, prosím, u mne.

Mé velké poděkování patří 4 ženám a 3 mužům, kteří se zúčastnili předvelikonočního úklidu kostela.  Je to úžasná postní oběť, které si Pán jistě váží a odměňuje ji, Je jen smutné, že se této služby zúčastňují převážně jen ti stejní farníci, i když mají doma neméně tolik práce jako ti ostatní. O  to větší jim patří můj dík. Budu na ně zvláště vzpomínat při mši svaté. Pán Bůh jim  odplať tuto obětavou službu .

Vzadu v kostele je připraven arch k zapisování na „stráž u Božího hrobu“ 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *