20. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí    
od  neděle  16. srpna   do  neděle  23. srpna

ne    16. srpna – 20. neděle v mezidobí           

po    17. srpna

út     18. srpna    

st     19. srpna  –  Sv. Jana Eudese, kněze

čt     20. srpna  –  Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

pá    21. srpna  –  Památka sv. Pia X., papeže

so    22. srpna –  Památka Panny Marie Královny

ne    23. srpna – 21. neděle v mezidobí

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

==============================================-

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za + Karla Zezulu, manželku a rodiče z obou stran

st   19:00    Za živou a + rodinu Tesařovu a Vaňharovu 

pá   19:00   Za + Jarmilu Pokornou,  manžela a duše v očistci    

so   19:30   Za dcery a vnuky 

ne  11:00   Za + Antonína Mrhálka  a rodiče z obou stran

——————————————————————–

u   sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne     8:00   Za  + Annu Holinkovu, syna Jiřího,  dceru Ladislavu a rodiče Vrzalovy

čt   18:00   Za + Marii Bambasovu

ne    8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností  

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so   (15. 08.)    18:15   Na daný úmysl

so   (22. 08.)    18:00   Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností        

út    18:00   Za  + Karlu Hrubanovu, manžela a živou i + rodinu

ne    9:30   Za + Václava Horáka, rodiče, + rodinu Řezáčovu, 
                     živou rodinu Horákovu a Řezáčovu

———————————————————————

Oznamy na  liturgického mezidobí  do neděle  23. srpna 2020

Dnes  je  20. neděle v mezidobí.  Sbírka této neděle je na opravu kostela

V sobotu  je  mše svatá  ve Věžkách  v 18:00  hod. a v Ratajích v 19:30 hod…

Příští  neděle  je  21. v mezidobí. V Počenicích bude hodová mše svatá ke cti sv. Bartoloměje, patrona kostela a celé farnosti

Modlitby matek budou v úterý  v 18:00 hodin na faře.

Modlitby otců budou ve čtvrtek  v 19:30 hod. na faře. 

Připomínám rodičům, že přihlášky do náboženství na příští školní rok v Ratajích si mohou vyzvednout v zákristii a vyplněné mně pak vrátí co nejdříve. Děkuji.

Pouť na Svatý Hostýn bude v sobotu 29. srpna 2020

odjezd autobusu:
Popovice                      7:15 hod.
Sobělice kaplička       7:20 hod.
Rataje u kostela         7:25 hod.
Rataje u ZOD             7:30 hod.
Šelešovice                   7:40 hod.

Návrat z pouti po 14:00 hod. Příspěvek na dopravu 80 Kč. Přihlásit se můžete včetně zaplacení příspěvku u pana Zdeňka Zezuly, Rataje 19

(Rataje  a  Počenice)   V zákristii  jsou  k dispozici archy  k  zapsání  úmyslů  na  mše  svaté  do konce  měsíce  září  t. r.. 

v sobotu 22. 8 si v kostele ve Zdounkách slíbí lásku, úctu a věrnost Iveta Kociánová a Jan Machálek z Věžek

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *