10. neděle v mezidobi

Slavíme  liturgické mezidobí  
od ned
ěle 9. června  do neděle 16. června 2024

ne      9. června –  10. neděle v mezidobí

po    10. června

út     11. června – Památka sv. Barnabáše, apoštola    

st     12. června                         

čt     13. června – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve    

pá    14. června         

so    15. června  – Sv. Víta, mučedníka

ne    16. června  – 11. neděle v mezidobí                               

*******************************************************************************

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne     11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st       19:00   Za + Miloslava Vrzala, manželku, rodiče, syna a snachu s prosbou o Boží pomoc,  ochranu a dar zdraví pro rodinu Vrzalovu a Tvrdou

pá     19:00    Za + Marii Moskálovu

ne     11:00    S vděčností a poděkováním Pánu Bohu   za dar života, víry a povolání

*******************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích 

ne      8:00   Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu   a za duše v očistci

čt      18:00   Za + rodinu Urbánkovu, Šulákovu  a duše v očistci

ne       8:00   Za + Jarmilu Zahradníčkovu, manžela a syna

*******************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (08. 06.)  18:00    Na daný úmysl

so  (15. 06.)  18:00    Na daný úmysl

*******************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích   

ne      9:30   Za + Marii Najmanovu a manžela

út      18:00             Za + Otu Číhala, živou a + rodinu

ne      9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

*******************************************************************************

O z n a m y   n a   dobu v mezidobí   – do neděle 16. června 2024

Dnes je 10. neděle v mezidobí. Odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

V sobotu bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští neděle je 11. v mezidobí. Sbírka příští neděle je na opravu kostela.

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

 Děkuji všem, kteří připravili Noc kostelů.  Ať jim Pán jejich snahu odplatí.

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.