9. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí  
od neděle 2. června  do neděle 9. června 2024

ne    2. června –  9. neděle v mezidobí

po    3. června – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

út     4. června     

st     5. června – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka                        

čt     6. června – Sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky arcidiecéze    

pá    7. června  – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova       

so    8. června  – Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie                                                                                                            

ne    9. června  – 10. neděle v mezidobí                                  

**********************************************************************************

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    10:00    Za živou a + rodinu a za duše v očistci

st       19:00   Za živou a + rodinu Frgalovu, Grygovu, Majdovu a za duše v očistci

                        Ke cti sv. Judy Tadeáše

pá     17:00    Za + Ludmilu Zezulovu a rodiče

ne     11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

**********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za živou a + rodinu Jánovu a Ondrovu

čt      18:00   Za + Františka Vrzala, manželku, dcery Ludmilu, Marii, Annu a syna Františka

pá     19:15   Na poděkování za 15 let společného života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

ne       8:00   Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu  a za duše v očistci

**********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (02. 06.)  18:00    Na daný úmysl

so  (08. 06.)  18:00    Na daný úmysl

**********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne     15:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne      9:30   Za + Marii Najmanovu a manžela

**********************************************************************************

O z n a m y   n a   dobu v mezidobí   – do neděle 9. června 2024

Dnes je 9. neděle v mezidobí. O této neděli je v našich farnostech slavnost Těla a Krve Páně. Proto bude mše svatá ve Zlobicích v 8:00 hod., v Ratajích v 10:00 hod. , v Počenicích v 15:00 hod., ve Věžkách v 18:00 hod. .

V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Noc kostelů,                                                    mše svatá bude v Ratajích v 17:00 hod. a ve Zlobicích v 19:15 hod.

V sobotu bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští neděle je 10. v mezidobí.  9. června odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Nemocné v  Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 7. června.

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

 Děkuji všem, kteří připravili dnešní slavnost.  Ať jim Pán jejich snahu odplatí.

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.