Slavnost nejsvětější Trojice

Slavíme  liturgické mezidobí  
od ned
ěle 26. května  do neděle 2. června 2024

ne    26. května  –  Slavnost Nejsvětější Trojice

po    27. května  – Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

út     28. května     

st     29. května  – Sv. Pavla VI., papeže                        

čt     30. května  – Slavnost Těla a Krve Páně    

pá    31. května  – Svátek Navštívení Panny Marie       

so      1. června  – Památka sv. Justina, mučedníka     

ne      2. června  –  9. neděle v mezidobí                                 

***********************************************************************************

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne    11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st       19:00   Za + Jindřicha Plachého, manželku a duše v očistci

čt      19:30    Za + P. Antonína Koláře

pá     19:00    Za + Milana Hrabálka a rodiče

so     19:00    Za úspěšné ukončení studia

ne     10:00    Za živou a + rodinu a za duše v očistci

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích 

ne      8:00   Za  Ladislava Konečného, manželku, rodiče a duše v očistci

čt      18:00   Za upevnění víry ve farnosti

ne       8:00   Za živou a + rodinu Jánovu a Ondrovu

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (25. 05.)  19:00    Na daný úmysl

ne  (02. 06.)  18:00    Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

so    18:00   Za + Marii Šidlejovu a živou rodinu

út      18:00   Za + Antonína Trávníčka, manželku Marii,  rodiče a duše v očistci

ne     15:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************************************

O z n a m y   n a   dobu v mezidobí   – do neděle 2. června 2024

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.

Odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně.  Mše svatá je ve Zlobicích a Ratajích.

V sobotu bude mše svatá v Ratajích v 19:00 hod.

Příští neděle je 9. v mezidobí. O této neděli oslavíme v našich farnostech slavnost Těla a Krve Páně. Proto bude mše svatá ve Zlobicích v 8:00 hod. s průvodem; v Ratajích v 10:00 hod.                s průvodem kolem kostela. V 15:00 hod. v Počenicích s adorací. Ve Věžkách v 18:00 hod. s adorací.

Minulou neděli jste věnovali na církevní školy v diecézi:
v Ratajích        4 745 Kč                     ve Věžkách  1 360 Kč
ve Zlobicích    1 940 Kč
v Počenicích   1 656 Kč
Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 1. června. Návštěva nemocných v Počenicích a Sobělicích bude až v pátek 7. června.

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

(Rataje) Děkuji všem, kteří se účastnili úklidu ve věžích kostela. Ať jim Pán jejich snahu odplatí.

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.