11. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí  
od ned
ěle 16. června  do neděle 23. června 2024

ne    16. června  – 11. neděle v mezidobí

po    17. června

út     18. června     

st     19. června  – Sv. Jana Nepomuka Neumana, biskupa                         

čt     20. června    

pá    21. června – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka        

so    22. června  – Sv. Jana Fishera, biskupa  a Tomáše Mora,  mučedníků                               

ne    23. června  – 12. neděle v mezidobí                                       

***********************************************************************************

u sv.   P e t r _a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne     11:00    S vděčností a poděkováním Pánu Bohu  za dar života, víry a povolání

st      19:00   Za dar života a rodinu

pá     19:00    Na úmysl dárce

ne     11:00    Za  + Josefa Kováře, manželku, rodiče, bratra a duše v očistci

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za + Jarmilu Zahradníčkovu, manžela a syna

čt      18:00   Za + rodinu Kotěrovu, Polanskou a duše v očistci

ne       8:00   Za + Zdeňka Odstrčilíka, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro děti a vnoučata

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (15. 06.)  18:00    Na daný úmysl

so  (22. 06.)  18:00    Na daný úmysl

**********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne      9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne      9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************************************

Kaple v Tetěticích

út      18:00            Za + Aloise a Františku Navrátilovy, dceru, syny,  živou a + rodinu

***********************************************************************************

O z n a m y   n a   dobu v mezidobí   – do neděle 23. června 2024

Dnes je 11. neděle v mezidobí. Sbírka této neděle je na opravu kostela.

V sobotu bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští neděle je 12. v mezidobí..  23. června odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

Primiční mše svatá novokněze Josefa Kvapilíka bude v kostele sv. Mořice v Kroměříži  v neděli 23. června v 15.30 hod..                                                                                               Novokněz Václav Slivka bude mít primiční mši svatou  v Přerově v sobotu 29.6. ve 14 hod.. Všichni jste srdečně zváni.  

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.