32. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 12. listopadu  do neděle 19. listopadu  2023

ne    12. listopadu  –  32. neděle v mezidobí                                            

po    13. listopadu   –  Památka sv. Anežky České, panny 

út     14. listopadu 

st     15. listopadu   –  Sv. Alberta Velikého

čt     16. listopadu   –  Sv. Markéty Skotské 

pá    17. listopadu  –  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

so    18. listopadu  –  Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla                 

ne    19. listopadu –  33. neděle v mezidobí                                                                        

***********************************************************************************

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích 

ne  11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   18:00    Za + Marii Najmanovu, manžela a rodiče

pá  18:00    Na poděkování za dar života a víry

so   14:00   Za duchovní rozvoj farnosti

ne  11:00   Za + Vlastimilu Tupou, manžela a syna Josefa

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích  

ne       8:00     Za + Františku Skopalovu, manžela, živou a + rodinu

čt       17:30    Za zdárný průběh operace 

ne       8:00     Za uzdravení

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (11. 11.)   17:00             Na daný úmysl

pá                  9:00             Na daný úmysl

ne  (19. 11.)  17:00             Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích 

ne     9:30     Za + Helenu Dvořákovu, manžela, rodiče, živou a + rodinu  

ne     9:30     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

Kaple v Tetěticích

út    17:00      Za + Václava Horáka, Pavla Badanka, živou a + rodinu Horákovu a Řezáčovu

***********************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  19. listopadu 2023

Dnes  je  32. neděle v mezidobí    Sbírka této neděle je na opravu kostela.  Příprava na svátost biřmování  je  ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.

Ve čtvrtek 16. listopadu bude v 9:00 hod.v kostele sv. Mořice v Kroměříži sloužena mše svatá za + biskupy, kněze, kteří působili, nebo pocházeli z děkanátu Kroměříž. Kdo můžete, prosím, přijďte se pomodlit za + pastýře.

V pátek je památka sv. Alžběty Uherské, patronky kostela ve Věžkách;  mše svatá tam bude v 9:00 hod..

V sobotu, dne 18. listopadu  ve 14:00 hod. bude v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích slavnostní svěcení nového obětního stolu. Všichni jste na tuto slavnost srdečně zváni.

Rataje – Příprava ministrantů bude v pátek 17. listopadu ve 13:00  hod. na faře a pak v kostele v Ratajích.

Prosím farnice, které připravily občerstvení na slavnost svěcení, aby tyto výrobky přinesly v 10:00 hod.  v sobotu 18 listopadu na faru.

Příští neděle  je  33. v mezidobí.   Sbírka příští neděle je na  křesťanská média. Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hod..

Minulou neděli jste věnovali na Charitu:
– v Ratajích  ……………..   Kč 7 564                               ve Věžkách …………….  Kč 725
-ve Zlobicích  ………….    Kč 2 350
– v Počenicích   ………..    Kč 1 675

Všem dárcům ať Pán odplatí.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.                         

Příprava na 1. svaté přijímání  pokračuje dnes po mši svaté.

Modlitby matek budou v úterý v 19:15 hod. na faře v Ratajích, modlitby otců budou dle domluvy rovněž na faře.

(Rataje.  Zlobice)    V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                                                    v  měsících  listopad a prosinec 2023.

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.