31. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 5. listopadu  do neděle 12. listopadu  2023

ne    5. listopadu   –  31. neděle v mezidobí                                             

po    6. listopadu    

út     7. listopadu 

st     8. listopadu   

čt     9. listopadu     –  Svátek Posvěcení lateránské baziliky

pá    10. listopadu  –  Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

so    11. listopadu  –  Památka sv. Martina Tourského,  biskupa

ne    12. listopadu –  32. neděle v mezidobí                                                                        

***********************************************************************************

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích 

ne     9:30    Ke  cti sv. Huberta

st   18:00    Na poděkování za dar života a víry

čt    19:00   Za + bratra Josefa

pá  18:00    Za + Václava Švástu a Marii Švástovu

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích  

ne       8:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt       17:30   Za  + Ludmilu Lejsalovu, živou a + rodinu

ne       8:00     Za + Františku Skopalovu, manžela,  živou a + rodinu

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (05. 11.)  18:00             Na daný úmysl

so  (11. 11.)   17:00             Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích  

ne    11:00      Za + Karla Pouče a duše v očistci     

út    17:00      Za + Otu Číhala, živou a + rodinu

 ne     9:30     Za + Helenu Dvořákovu, manžela, rodiče,  živou a + rodinu

***********************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  12. listopadu 2023

Dnes  je  31. neděle v mezidobí   Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod.. Sbírka této neděle je určena na charitu.

Ve všední dny se v našich farnostech  posouvají začátky bohoslužeb.

V sobotu je mše svatá v 17:00  hod. ve Věžkách.

Příští neděle  je  32. v mezidobí.   Sbírka příští neděle je na opravu kostela.  Příprava na svátost biřmování  bude  ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;   a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.  

Příprava na 1. svaté přijímání  pokračuje dnes po mši svaté.

Do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky přivlastněné pouze duším v očistci,  kromě tří obvyklých podmínek je ještě podmínkou návštěva hřbitova,  spojená s modlitbou za zemřelé.

Pobožnosti na hřbitovech v našich farnostech ještě budou:

dnes v 15:00 hod. v Ratajích a v  17:00 hod. ve Věžkách.

V sobotu,  dne 18. listopadu  ve 14:00 hod. bude v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích slavnostní svěcení nového obětního stolu. Všichni jste na tuto slavnost srdečně zváni.

Rataje – děkuji všem za velký úklid kostela.

Příprava ministrantů bude v sobotu 11. listopadu v 9:30 na faře a pak v kostele v Ratajích.

Setkání farníků ke konečné domluvě před svěcením obětního stolu bude v pátek 10.  listopadu po večerní mši svaté.

Modlitby matek budou v úterý v 19:15 hod. na faře v Ratajích, modlitby otců budou dle domluvy rovněž na faře.

(Rataje.  Zlobice)    V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                        v  měsících  listopad a prosinec 2023.

(Počenice)               Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání                                          úmyslů  na mše svaté v  měsících  listopad a prosinec 2023.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.