30. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 29. října  do neděle 5. listopadu  2023

ne    29. října       – 30. neděle v mezidobí                                               

po    30. října    

út     31. října         –  Sv. Wolfganga, biskupa

st     1. listopadu  – Slavnost Všech Svatých  

čt     2. listopadu   – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  

pá    3. listopadu  –  Sv. Martina de Porres, řeholníka

so    4. listopadu  –  Památka sv. Karla Boromejského, biskupa  

ne    5. listopadu –  31. neděle v mezidobí                                                                           

**********************************************************************************

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích 

ne  11:00   Za + rodinu Kočařovu a Hruboňovu,   dceru Petrušku a Bohumila Kafku

st   19:30   Za + Marii Bakalíkovu, manžela, dceru, syna,  rodiče z obou stran a živou rodinu

čt    19:30   Za + Janu Ruskovu, rodiče a bratra

pá  18:00    Za + Annu Majdovu, manžela, syna a vnuka

so   18:00   Na úmysl dárce

ne     9:30    Ke  cti sv. Huberta                                      

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích  

ne       8:00     Za  + Jarmilu Zahradníčkovu, manžela a syna

st      18:15    Za uzdravení

čt       18:15   Za všechny věrné zemřelé

ne       8:00     Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

 **********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (28. 10.)  18:00             Na daný úmysl

ne  (05. 11.)  18:00             Na daný úmysl

**********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích

ne      9:30      Na poděkování za 50 let společného života a za živou rodinu

út    18:00      Za + bratra Josefa

st     17:00      Za živou a + rodinu Kubitovu

čt     17:00      Na úmysl sv. Otce

ne    11:00      Za + Karla Pouče a duše v očistci      

**********************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  5. listopadu 2023

Dnes  je  30. neděle v mezidobí   Příprava na svátost biřmování  bude  ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.

Ve středu je Slavnost všech svatých, ve čtvrtek je Památka věrných zemřelých. V oba dny jsou mše svaté ve všech našich farnostech.

Ve všední dny se v našich farnostech  posouvají začátky bohoslužeb.

V sobotu je mše svatá v 18:00 v Ratajích.

Příští neděle  je  31. v mezidobí. Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod. Sbírka příští neděle je určena na charitu. Příští neděli je v kostele v Ratajích v 9:30 hod. Hubertská pouť, proto je mše svatá v Počenicích až v 11:00 hod..

Minulou neděli jste věnovali na misie:
– v Ratajích  ……….          6 625 Kč,             ve Věžkách 1 740 Kč
– ve Zlobicích …….           2 987 Kč
– v Počenicích    ….          978 Kč.

Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí jejich štědrost.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 3. listopadu, nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 4. listopadu

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.
Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.                       

Příprava na 1. svaté přijímání pokračuje dnes  po mši svaté.

Od 25. října do 1. listopadu je možno mimořádně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé. Povolení je určeno těm, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době.

 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou návštěva kostela spojená s modlitbou Páně a Vyznáním víry.

Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci,  kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou návštěva hřbitova,  spojená s modlitbou za zemřelé.

Pobožnosti na hřbitovech v našich farnostech ještě budou:

– Neděle 29. října                    16:00 hod. Zlobice

– Sobota 4. listopadu              16:00 hod. Popovice

– Neděle 5. listopadu              15:00 hod. Rataje
                                                    17:00 hod. Věžky

Modlitby matek budou v úterý v 19:15 hod. na faře v Ratajích, modlitby otců budou dle domluvy rovněž na faře.

(Rataje.  Zlobice)   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté  v  měsících  listopad a prosinec 2023.

 

(Počenice)   Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v  měsících  listopad a prosinec 2023.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.