3. neděle postní

Slavíme  dobu postní
od neděle 12. března
do neděle 19. března  2023

ne    12. března   3. neděle postní                  

po    13. března           

út     14. března      

st     15. března                                   

čt     16. března                     

pá    17. března  –   Sv. Patrika, biskupa

so    18 . března –   Sv. Cyrila Jeruzalémského,  biskupa a učitele církve                                                                             

ne    19. března   4. neděle postní                  

***************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

 

ne   11:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    18:00    Ke cti a chvále Ducha svatého

pá   18:00  Za  živou a + rodinu Zlámalovu a duše v očistci

ne   11:00  Za + P. Aloise Černého, živé a + kněze, kteří působili ve farnosti  

***************************************************************************** 
u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích    
 

ne      8:00    Za + Františku a Josefa Skopalovy, syna a duše v očistci

čt      17:00    Na úmysl dárce

ne      8:00    Za + Zuzanu a Františka Dočkalovy z Bojanovic  a za živou rodinu

***************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (11. 03.)  17:00             Na daný úmysl

so  (18. 03.)  17:00             Na daný úmysl

***************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne       9:30    Za + Marianu, Josefa a Marii Šidlejovy

ne       9:30    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

***************************************************************************** 
Kaple v Tetěticích

út      17:00    Za + Antonína Barneta, manželku, dceru, syna, živou a + rodinu

***************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu  postní  do  neděle  19. března 2023

Dnes   je  3. neděle postní;   

V sobotu  v 17:00 hod. je mše svatá ve Věžkách.

Příští neděle  je  4. postní;  sbírka bude na opravu kostela

Dnes po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání. 

Pobožnost křížové cesty se koná:
– v Ratajích vždy přede mší svatou ve všední den.
– ve Zlobicích a Počenicích v neděli po mši svaté.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje)            V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                        v  měsících duben až červen 2023.

(Zlobice)          V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté         
                           v měsících březen až červen 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                           na mše svaté  v měsících březen až červen 2023.

V zadní části  kostela si můžete vyzvednout pokladničky postní almužny. Odevzdávat se budou na Květnou neděli.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.