2. neděle postní

Slavíme  dobu postní
od neděle 5. března do neděle 12. března  2023

ne    5. března  2. neděle postní          

po    6. března           

út     7. března   – Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic    

st     8. března   – Sv. Jana z Boha, řeholníka                                

čt     9. března   – Sv. Františky Římské, řeholnice                    

pá    10. března  – Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka

so    11 . března                                                                                                  

ne    12. března 3. neděle postní          

********************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne   11:00    Za + Josefa Spálovského, rodiče a prarodiče

st    18:00    Na úmysl dárce

pá   18:00    Za + Marii Zezulovu, manžela a rodiče z obou stran

ne   11:00    Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      17:00    Na úmysl dárce

ne      8:00    Za + Františku a Josefa Skopalovy, syna  a duše v očistci

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (05. 03.)  17:00             Na daný úmysl

so  (11. 03.)  17:00             Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne       9:30    Za + Antonína Trávníčka, sestru Marii, rodiče, živou a + rodinu

út      17:00    Za + Ludmilu Kašpárkovu a duše v očistci

ne       9:30    Za + Marianu, Josefa a Marii Šidlejovy

********************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu  postní  do  neděle  12. března 2023

Dnes   je  2. neděle postní;   v 17:00 hod. je mše svatá ve Věžkách.

V sobotu  v 17:00 hod. je mše svatá ve Věžkách.

Příští neděle  je  3. postní; 

Minulou neděli jste věnovali  na opravu kostela :
– v Ratajích ……………            při sbírce    Kč 5 281  od Bohu známých dárců      Kč 4 400         
– ve Zlobicích ………..             -“-            Kč 3 270                       -“-                              -0-                  
– v Počenicích ………..             -“-             Kč 2 676                 -“-                                Kč 5 200         
Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.

Dnes po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Pobožnost křížové cesty se koná:
– v Ratajích vždy přede mší svatou ve všední den.
– ve Zlobicích a Počenicích v neděli po mši svaté.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje)            V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                        v  měsících duben až červen 2023.

 (Zlobice)          V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                         v měsících březen až červen 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté  v měsících březen až červen 2023.

V zadní části  kostela si můžete vyzvednout pokladničky postní almužny. Odevzdávat se budou na Květnou neděli.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.