1. neděle postní

Slavíme  dobu postní
od neděle 26. února
do neděle 5. března  2023

ne    26. února  1. neděle postní

po    27. února           

út     28. února     

st     1. března                                 

čt     2. března                      

pá    3. března

so    4 . března                                                                                                  

ne    5. března  2. neděle postní          

***********************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00    Za + Josefa Tupého, manželku,  syna Josefa a duše v očistci

st    18:00    O poznání víry pro ty, kteří hledají Boha

pá   18:00    Za živou a + rodinu Klesnilovu

so    18:00    Za  + Marii Spálovskou

ne   11:00    Za + Josefa Spálovského, rodiče a prarodiče

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích    

ne      8:00    Za  děti a mládež naší farnosti

čt      17:00    Na poděkování za dar života, víry a zdraví  s prosbou o Boží pomoc a ochranu

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (25. 02.)  17:00             Na daný úmysl

ne  (05. 03.)  17:00             Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      17:00    Za + Janu Ruskovu, bratra a rodiče

ne       9:30    Za + Antonína Trávníčka, sestru Marii, rodiče,  živou a + rodinu

***********************************************************************************

O z n a m y   na  dobu  postní  do  neděle  5. března 2023

Dnes   je  1. neděle postní;  sbírka této neděle je na opravu kostela.  

V sobotu  je mše svatá v Ratajích v 18:00 hod.

Příští neděle  je  2. postní;   v 17:00 hod. je mše svatá ve Věžkách. 

Minulou neděli jste věnovali na Haléř svatého Petra:
– v Ratajích ……….       6 080 Kč          ve Věžkách 1 300 Kč
– ve Zlobicích ……       2 949 Kč
– v Počenicích …..        1 258 Kč

Dobrý Bůh ať všem dárcům odplatí.

Dnes po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 3. března, nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 4. března. 

Pobožnost křížové cesty bude:
– v Ratajích vždy přede mší svatou ve všední den.
– ve Zlobicích a Počenicích v neděli po mši svaté.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje)            V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                        v  měsících duben až červen 2023.

(Zlobice)          V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté         
                           v měsících březen až červen 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté  v měsících březen až červen 2023.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.