Svátek Křtu Páně

Slavíme   dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 8. ledna
do neděle 15. ledna 2023

ne        8. ledna       Svátek Křtu Páně

po      9. ledna          

út     10. ledna     

st     11. ledna                                       

čt     12. ledna                        

pá    13. ledna     – Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve          

so    14. ledna                                                                                                         

ne    15. ledna    2. neděle v mezidobí           

***********************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    18:00     Za + Antonína Vrzala a duše v očistci

pá   18:00    Ke cti a chvále Ducha svatého

ne   11:00    Za živou a + rodinu Kroupovu a Kůřilovu

***********************************************************************************
u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Vladimíra Hánoše, manželku, živou a + rodinu

čt      17:00    Za + Josefa a Františku Dočkalovy z Bojanovic a za živou rodinu

ne      8:00    Za  + manžele Bambasovy a rodinu Pěnčíkovu

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (07. 01.)  17:00             Na daný úmysl

so  (14. 01.)  17:00             Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne       9:30    Za + Květoslavu Chmelařovu, manžela, bratra a rodiče z obou stran

ne       9:30    Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

Kaple v Tetěticích

út       17:00    Za + Andělu Horákovu, manžela, živou a + rodinu

***********************************************************************************

O z n a m y   na  dobu v liturgickém mezidobí  do  neděle 15. ledna 2023

Dnes   je   je  Svátek Křtu Páně – končí vánoční doba.  Betlémy mohou zůstat v kostelích až do Hromnic.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 17: 00 hod..

Příští neděle  je 2. v mezidobí. Sbírka příští neděle je na opravu kostela.

Dary pod adventním stromečkem pro chudé děti v misijích  činily:

v Ratajích  …………   Kč 1 883,- ,

ve Zlobicích  ………  Kč 1 578,- a „Misijním  jarmarkem“  ve Zlobicích   se  dále získalo pro děti v misijích ……… Kč 4 877,-.

Tyto částky budou odvedeny na účet Papežského misijního díla v Praze. 

Všem dárcům již nyní upřímné „Pán Bůh zaplať!“

Dnes po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců

v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje, Zlobice) – V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v měsících únor – březen 2023.

(Počenice)          –  Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  leden – březen 2023.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.