2. neděle v mezidobí

Slavíme   dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 15. ledna
do neděle 22. ledna 2023

ne     15. ledna    2. neděle v mezidobí  

po    16. ledna          

út     17. ledna  –  Památka sv. Antonína, opata  

st     18. ledna  –  Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů                                     

čt     19. ledna                        

pá    20. ledna  –  Sv. Fabiána, papeže a mučedníka sv. Šebestiána, mučedníka         

so    21. ledna  –  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice                        

ne    22. ledna   3. neděle v mezidobí             

*****************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

 

ne   11:00    Za živou a + rodinu Kroupovu a Kůřilovu

st    18:00     Za + Jindřišku Jurtíkovu, rodiče a živou rodinu

pá   18:00    Za + Aloise Spáčila

ne   11:00    Za + Kristýnku Maršálkovu

*****************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za + manžele Bambasovy a rodinu Pěnčíkovu

čt      17:00    Na úmysl dárce

ne      8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

*****************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (14. 01.)  17:00             Na daný úmysl

so  (21. 01.)  17:00             Na daný úmysl

*****************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út       17:00    Na spasitelný úmysl                                           

ne       9:30    Za uzdravení                                                                                                         

*****************************************************************************

O z n a m y   na  dobu v liturgickém mezidobí  do  neděle 22 . ledna 2023

Dnes   je  2. neděle  v mezidobí.  Sbírka této neděle je na opravu kostela. 

 

Ve středu  je   Památka Panny Marie,  Matky jednoty křesťanů.   

Začíná  Týden modliteb za jednotu křesťanů.   Pamatujte,  prosím, ve svých modlitbách na tento úmysl.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 17: 00 hod..

Příští neděle  je  3. v mezidobí.

Dnes po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje, Zlobice) – V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v měsících únor – březen 2023.

(Počenice)          –  Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  leden – březen 2023.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *