4. neděle adventní

Slavíme dobu adventní  a dobu vánoční
od neděle 18. prosince
 do neděle 25. prosince 2022

ne     18. prosince    4. neděle adventní

po    19. prosince          

út     20. prosince    

st     21. prosince   –  Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve                                   

čt     22. prosince                   

pá    23. prosince   –  Sv. Jana Kentského, kněze          

so    24. prosince  –  Vigilie Slavnosti  Narození Páně       

ne    25. prosince    Slavnost Narození Páně           

************************************************************************* 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

 

ne   11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    18:00    Na úmysl dárce

pá   18:00    Za + Františka Matelešku, živou a + rodinu Mateleškovu a Varmužovu

so    15:00    Za + Emila a Josefku Havlíkovy

so    21:00   Za + rodinu Řezáčovu z Popovic

ne   11:00    Za + Stanislava a Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran

************************************************************************* 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + P. Františka Suchánka, rodiče, sourozence a duše v očistci

čt      17:00    Za + Anežku Žemlíkovu, manžela, živou a + rodinu a za duše v očistci

so     17:30    Za + Annu Zapletalovu, rodiče a rodinu Řezníčkovu

ne      8:00    Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

************************************************************************* 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (17. 12.)  17:00             Na daný úmysl

ne  (25. 12.)  17:00             Na daný úmysl

************************************************************************* 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30    Za + rodiny Kunčarovu, Ivánkovu a za živé rodiny

út       17:00    Na úmysl dárce

so     19:00    Za + Markétu Zbořilovu, manžela, sestru, živou a + rodinu

ne       9:30    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************************* 

O z n a m y   na  dobu adventní a dobu vánoční do  neděle  25. prosince  2022

Dnes  je  4. neděle adventní.  Sbírka této neděle je na opravu kostela.

Sobota  – Vigilie Slavnosti Narození Páně  – v Ratajích je mše svatá  v 15:00 hod.  a ve 21:00 hod.. Ve Zlobicích je v 17:30 hod.; v Počenicích v 19:00 hod..

Příští neděli   je   S l a v n o s t    N a r o z e n í    P á n ě.    Mše svatá ve Věžkách je v 17: 00 hod..

Dnes po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Sestry a bratři, stále prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Milí farníci, znovu připomínám, že jako každoročně máme v kostele „Adventní stromeček“. Snad již nemusím opakovat, že za každý dárek pro chudé děti v misiích si na stromeček můžete pověsit ozdobu.   Jak mnoho dětem v misiích přispějete, potom poznáme na konci adventní doby podle ozdobeného stromečku.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje)  Moje poděkování patří těm farníkům, kteří se zúčastnili vánoční výzdoby kostela. Pán jim to mnohonásobně odplať.

(Rataje, Zlobice) – V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v měsících  leden – březen 2023.

(Počenice)          –  Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících leden – březen 2023.

Milí mladí, papež František vás zve na Světové dny mládeže v Lisabonu. Setkání s ním a mnoha mladými z celého světa se uskuteční 1.- 6.srpna 2023 právě v Lisabonu. Předtím bude možné prožít přípravný týden v některé z portugalských diecézí a to ve dnech 26.7. – 31.7. 2023. Olomoucká arcidiecéze nabízí všem mladým z našich farností, kteří se přihlásí do 20. 12. 2022 a zaplatí zálohu 5 000 Kč, že dostanou jednorázový příspěvek 3 500 Kč, o který se vám cena setkání sníží.  O tuto částku není třeba žádat, bude předána Sekci pro mládež za každého automaticky. Setkání mládeže s papežem tak může být krásným vánočním dárkem, ke kterému se připojí i naše farnost výši příspěvku 1 500 Kč. Celkem tedy dostanete každý přihlášený podporu 5000 Kč. Přihlášku s různými variantami účasti na setkání v Lisabonu najdete na webu: www.svetovednymladeze.cz 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.