3.neděle adventní

Slavíme dobu adventní 
od neděle 11. prosince  do neděle 18. prosince 2022

ne     11. prosince    3. neděle adventní

po    12. prosince          

út     13. prosince  –  Památka sv. Lucie, panny a mučednice  

st     14. prosince  –  Památka sv. Jana od Kříže,  kněze a učitele církve                                   

čt     15. prosince                   

pá    16. prosince           

so    17. prosince                                                                                                       

ne    18. prosince   4. neděle adventní           

*******************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

 

ne   11:00  Za Josefa Mimochodka, manželku Marii, syna Josefa a živou rodinu

st    18:00    Za + Annu Brázdilovu a duše v očistci

pá   18:00    Za + Rozálii Spálovskou

ne   11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

*******************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      17:00    Za + Libuši a Zdeňka Odstrčilíkovy

ne      8:00    Za + P. Františka Suchánka, rodiče, sourozence  a duše v očistci

*******************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (10. 12.)  17:00             Na daný úmysl

so  (17. 12.)  17:00             Na daný úmysl

******************************************************************************* 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30     Za + rodinu Čechovu a duše v očistci

so       8:00     Za dobrodince a pomocníky kostela

ne       9:30     Za + rodiny Kunčarovu, Ivánkovu  a za živé rodiny

*******************************************************************************

Kaple v Tetěticích

út       17:00     Za nově zvolené členky a členy
                          obecního zastupitelstva obce Počenice –Tetětice

*******************************************************************************

O z n a m y   na  dobu adventní  do  neděle  18. prosince  2022

Dnes  je 3. neděle adventní. 

V pátek je adorační den farnosti Rataje. Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena od 14:00 hod. do začátku mše svaté. Zapisujte se, prosím, na přiložený arch.

V sobotu  jsou v 8:00 hod.  roráty  v  Počenicích.  Večerní mše svatá je v 17:00 hod.ve Věžkách.

Příští neděle  je 4. adventní.

Po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Milí farníci, jako každoročně máme v kostele „Adventní stromeček“. Snad již nemusím opakovat, že za každý dárek pro chudé děti v misiích si na stromeček můžete pověsit ozdobu.   Na konci adventní doby pak podle ozdobeného stromečku poznáme, jak jste byli štědří.

Příležitost ke svátosti smíření před vánocemi:
– Zlobice …..  čtvrtek 15. prosince od 16:00 do 16:30 hod. – bude přítomen cizí zpovědník
– Rataje …….  pátek  16. prosince  od 18:30 do 19:15 hod. – bude přítomen i cizí zpovědník
– Počenice … sobota 17. prosince  od 8:30 do 9:00 hod.     – nebude přítomen cizí zpovědník

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, rovněž tak i modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje, Zlobice) – V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v měsících leden – březen 2023.

(Počenice)          –  Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících leden – březen 2023.

Rataje – prosím farníky, aby pomohli v sobotu v 8:30 hod. v kostele  s výzdobou vánočních stromků.                  Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.