30. neděle v mezidobí

Slavíme liturgické mezidobí
od neděle 23. října do neděle 30. října 2022

ne     23. října   –  30. neděle v mezidobí

po    24. října    –   Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa     

út     25. října   

st     26. října                               

čt     27. října        

pá    28. října     –   Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů          

so    29. října    –   Bl. Marie Restituty Kafkové,   panny a mučednice                                                                                                  

ne    30. října     31. neděle v mezidobí                    

********************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích   

 

ne   11:00    Za  Antonína Mrhálka, manželku Ludmilu,     živou a + rodinu

st    19:00     Za + rodinu Stojanovu

pá   19:00    Za rodinu Jeklovu        

ne   11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za + Jarmilu Zahradníčkovu, manžela a syna

čt      18:00    Za + Františka Bazalku, manželku, + rodinu a duše v očistci

ne      8:00    Za + tatínka, živou a + rodinu Luzarovu, Herodesovu a Kaňovu  

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (22. 10.)  18:00             Na daný úmysl

so  (29. 10.)  18:00             Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne    9:30      Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út   18:00      Za Marii s rodinou

ne    9:30      Za + Jindřicha Polišenského, manželku, vnuka  a živou rodinu

********************************************************************************** 

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  30. října  2022

Dnes  je  30. neděle v mezidobí.  ​Sbírka této neděle je na misie.

V sobotu  bude mše svatá   ve Věžkách v 18:00 hod..                                        

Příští neděle  je  31. v mezidobí.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
v Ratajích         při sbírce          4305 Kč                od Bohuznámých dárců  ……..    7 500 Kč     
ve Zlobicích                             3250 Kč                                     – “-                    ……..     2 500 Kč
v Počenicích                             1860 Kč                                  – “-                     ……..     1 000 Kč

Pán vám odplať vaši štědrost

Od 25. října do 1. listopadu je možno mimořádně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci.  Kromě splnění tří obvyklých podmínek – sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce je podmínkou návštěva hřbitova,  spojená s modlitbou za zemřelé. Povolení mimořádně získat plnomocné odpustky je určeno těm, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době.

Pobožnosti na našich hřbitovech jsou takto:

sobota 29. října
Uhřice              9:00 hod.
Počenice          10:00 hod.
Šelešovice        11:15 hod.
Věžky              17:15 hod.

neděle 30 října
Zlobice             15:00 hod.

sobota 5. listopadu
Popovice          15:00 hod.

neděle 6. listopadu
Rataje              15:00 hod

Po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Výuka náboženství  je v úterý ve 13:00 hod. ve škole v Ratajích.

Růžencové pobožnosti jsou v našich kostelích jako v minulém týdnu až do konce října.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře. Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. rovněž na faře.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období listopad a prosinec.                                                                                 

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období listopad a prosinec.  

Misijní jarmark ve Zlobicích bude do konce měsíce října.

(Rataje) – úklid kostela bude v sobotu 29. října v 8:30 hod.. Prosím, dostavte se v hojném počtu.  Děkuji.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.