31. neděle v mezidobí

Slavíme liturgické mezidobí
od neděle 30. října do neděle 6. listopadu 2022

ne     30. října      –  31. neděle v mezidobí

po    31. října       –   Sv. Wolfganga, biskupa     

út    1. listopadu –  Slavnost Všech svatých  

st     2. listopadu  –  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé                               

čt     3. listopadu  –  Sv. Martina de Porres, řeholníka      

pá    4. listopadu  –   Památka sv. Karla Boromejského, biskupa           

so    5. listopadu                                                                                                     

ne    6. listopadu   32. neděle v mezidobí                        

******************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út   19:30    Za + Marii Bakalíkovu, manžela, dceru, syna a duše v očistci

st    19:30    Za + Annu Majdovu, manžela, syna a rodiče z obou stran

pá   18:00   Na poděkování za dar života a víry  

so   18:00    Za + rodinu Macurovu, Elisovu a živou rodinu

ne    9:30    Ke cti sv. Huberta

******************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + tatínka, živou a + rodinu Luzarovu, Herodesovu a Kaňovu

út     18:15    Za živou a + rodinu Ošmerovu

st      18:15    Na úmysl svatého Otce

čt      17:00    Za + manžele Otáhalovy a Zbořilovy

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností  

******************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (29. 10.)  18:00            Na daný úmysl

ne  (06. 11.) 17:00            Na daný úmysl

******************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne     9:30     Za + Jindřicha Polišenského, manželku, vnuka a živou rodinu

út    17:00     Za Mílu Krškovu

st    17:00    Za všechny zemřelé

ne   11:00      Za + Petra Barneta, manželku, živou a + rodinu

******************************************************************************** 

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  6. listopadu  2022

Dnes  je  31. neděle v mezidobí. 

V úterý  je  Slavnost Všech svatých.  Mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

Ve středu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.  Mše svaté jsou ve všech našich farnostech.​

V sobotu  bude mše svatá  v Ratajích v 18:00 hod..                                        

Příští neděle  je  32. v mezidobí. Sbírka příští neděle je na charitu. Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hod..

Upozorňuji, že ve všední dny budou bohoslužby v našich farnostech  začínat o hodinu dříve.

Minulou neděli jste věnovali na misie:
– v Ratajích ……………         při sbírce   9 401 Kč                       ve Věžkách …..  1 190 Kč
– ve Zlobicích ………..                          2 590 Kč                                   
– v Počenicích ……….                          1 500 Kč                                      
Pán vám odplať za  dary chudým lidem v misijních zemích.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 4. listopadu.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 5. listopadu.

1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek – sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce – je podmínkou návštěva kostela či kaple spojená s modlitbou Páně a Vyznáním víry.

Od 1. listopadu do 8. listopadu lze získat plnomocné  odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek –  sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce – je podmínkou návštěva  hřbitova,  spojená s modlitbou za zemřelé.

 

Pobožnosti na našich hřbitovech jsou ještě takto:

neděle 30 října

Zlobice            15:00 hod.

sobota 5. listopadu

Popovice         15:00 hod.

neděle 6. listopadu

Rataje              15:00 hod

 

 

Po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců

v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek a otců budou dle domluvy na faře.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci prosinci.                                                                

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v prosinci.  

(Rataje) – Děkuji všem, kteří se zúčastnili úklidu kostela.  Ať jim Pán jejich službu pro Boží dům odplatí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.