29. neděle v mezidobí

Slavíme liturgické mezidobí
od neděle 16. října do neděle 23. října 2022

ne     16. října   –  29. neděle v mezidobí

po    17. října    –   Památka sv. Ignáce Antiochíjského, biskupa a mučedníka     

út     18. října    –   Svátek sv. Lukáše, evangelisty

st     19. října    –   Sv. Jana de Brebeuf, Izáka Joguese, kněží a druhů, mučedníků    

čt     20. října        

pá    21. října     –   Bl. Karla Rakouského           

so    22. října    –   Sv. Jana Pavla II., papeže                             

ne    23. října     30. neděle v mezidobí                  

***********************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne   11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    19:00     Ke cti a chvále Ducha svatého

pá   19:00    Za + Miloslava Janoštíka, bratry Radoslava  a Vojtěcha a rodiče

so   14:00    Na poděkování za nové Boží dítě Michaelu Ludmilu Lucii    

ne   11:00    Za Antonína Mrhálka, manželku Ludmilu, živou a + rodinu

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích  

ne      8:00    Za + Františku Skopalovu, manžela, syny,  živou a + rodinu

čt      18:00    Za živou a + rodinu Belatkovu

ne      8:00    Za + Jarmilu Zahradníčkovu, manžela a syna 

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (15. 10.)  18:00             Na daný úmysl

so  (22. 10.)  18:00             Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne    9:30      Za + Marii a Josefa Frkalovy a živou rodinu

út   18:00      Za + rodinu Žochovu

ne    9:30      Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************************************

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  23. října  2022

Dnes  je  29. neděle v mezidobí.  ​Sbírka této neděle je na opravu kostela.

V sobotu  bude mše svatá  v Ratajích ve 14:00 hod. a  ve Věžkách v 18:00 hod..                                        

Příští neděle  je  30. v mezidobí.  Sbírka příští neděle je na misie.

Po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Výuka náboženství  je v úterý ve 13:00 hod. ve škole v Ratajích.

Růžencové pobožnosti jsou v našich kostelích jako v minulém týdnu.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců

v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře. Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. rovněž na faře.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období listopad a prosinec.                                                                                 

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období listopad a prosinec.  

Misijní jarmark ve Zlobicích bude do konce měsíce října.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.