28. neděle v mezidobí

Slavíme liturgické mezidobí
od neděle 9. října do neděle 16. října 2022

ne     9. října     –  28. neděle v mezidobí

po    10. října      

út     11. října     –  Sv. Jana XXIII., papeže

st     12. října     –  Sv. Radima, biskupa                           

čt     13. října        

pá    14. října      –  Sv. Kalista I., papeže a mučedníka           

so    15. října     –  Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

ne    16. října      29. neděle v mezidobí                             

********************************************************************************

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne   11:00    Za živou a + rodinu Habáňovu a za duše v očistci

st    19:00     Za + Annu Tomečkovu, rodiče a sestry

pá   19:00    Za + Vlastu Skoupou

ne   11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      18:00    Za  Annu Zavadilovu, živou a + rodinu

ne      8:00    Za + Františku Skopalovu, manžela, syny, živou a + rodinu

********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (08. 10.)  18:00             Na daný úmysl

so  (15. 10.)  18:00             Na daný úmysl

********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne   9:30      Za + Marii a Vojtěcha Kunčarovy, živou a + rodinu

ne   9:30      Za + Marii a Josefa Frkalovy a živou rodinu

 

Kaple v Tetěticích

út  18:00      Za + Anežku Valentovu, manžela, živou a + rodinu

********************************************************************************

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  16. října  2022

Dnes  je  28. neděle v mezidobí.  

V sobotu  bude mše svatá   ve Věžkách v 18:00 hod..                                        

Příští neděle  je  29. v mezidobí.  Sbírka příští neděle je na opravu kostela.

Po mši svaté pokračuje  příprava na první svaté přijímání.

Výuka náboženství je v úterý ve 13:00 hod. ve škole v Ratajích.

Růžencové pobožnosti jsou v našich kostelích:
– v  Ratajích přede mší svatou
– ve Zlobicích přede mší svatou
– v  Počenicích v neděli přede mší svatou
– ve Věžkách přede mší svatou.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře. Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. rovněž na faře.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období říjen až prosinec.                                                                                                   

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období říjen až prosinec.  

Mé poděkování patří ženám, které v sobotu umyly okna v přízemí fary. Pán jim jejich službu odplať.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.