27. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 2. října do neděle 9. října 2022

ne      2. října     –  27. neděle v mezidobí

po    3. října      

út     4. října     –  Památka sv. Františka z Assisi

st     5. října     –  Sv. Faustíny Kowalské, panny                           

čt     6. října     –  Sv. Bruna, kněze  

pá    7. října      –  Památka Panny Marie Růžencové           

so    8. října                                                                                                         

ne    9. října      28. neděle v mezidobí                     

***********************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

 

ne   11:00    Na poděkování za úrodu

st    19:00     Za + Marii Šebestíkovu, manžela, syna a duše v očistci

pá   19:00    Na poděkování za 22 let společného života

so   15:00     Na poděkování za nové Boží dítě Lukáše

ne   11:00    Za živou a + rodinu Habáňovu a za duše v očistci

***********************************************************************************
u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za všechny dobrodince

čt      18:00    Za + Milenu Opluštilovu, manžela, bratra a rodiče

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (02. 10.)  18:00             Na daný úmysl

so  (08. 10.)  18:00             Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích   

 

ne   9:30      Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út  18:00      Za + Františka Vranu a manželku

ne   9:30      Za + Marii a Vojtěcha Kunčarovy, živou a + rodinu

***********************************************************************************

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  9. října  2022

Dnes  je  27. neděle v mezidobí.  Ve Věžkách je  mše svatá v 18:00 hod..

V sobotu  bude mše svatá v Ratajích v 15:00 hod. a  ve Věžkách v 18:00 hod..                                        

Příští neděle  je  28. v mezidobí.  Ve Zlobicích bude děkovná mše svatá za úrodu.

Dnes  po mši svaté začíná  příprava na první svaté přijímání.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 7. října, nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích v sobotu 8. října.

Výuka náboženství začne v úterý ve 13:00 hod. ve škole v Ratajích.

Růžencové pobožnosti budou v našich kostelích:
– v  Ratajích přede mší svatou
– ve Zlobicích přede mší svatou
– v  Počenicích v neděli přede mší svatou
– ve Věžkách přede mší svatou.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto školním roce jsou na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře. Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. rovněž na faře.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období říjen až prosinec.                                                                                                   

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období říjen až prosinec.  

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.