26. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 25. září do neděle 2. října 2022

ne     25. září    –   26. neděle v mezidobí

po    26. září     –   Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

út     27. září     –   Památka sv. Vincence z Paula, kněze

st     28. září     –   Slavnost sv. Václava, mučedníka                           

čt     29. září     –   Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

pá    30. září      –   Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve           

so    1. října    –   Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,  panny a učitelky církve       

ne    2. října      27. neděle v mezidobí                     

************************************************************************ 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

 

ne   11:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    11:00     Za živou a + rodinu Kunčarovu

čt    19:30    Za arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana

pá   19:00     Za + sestry Ester a Hanu

so   19:00      Za + Josefa Okáníka, manželku a živou rodinu

ne   11:00     Na poděkování za úrodu

************************************************************************ 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za  + Františku Lízalovu, rodiče, sourozence  a duše v očistci

st       8:00     Za + Ladislava Žemlíka, manželku, živou a + rodinu a duše v očistci

čt      18:00    Za komunitu

ne      8:00    Za  všechny dobrodince

************************************************************************ 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (24. 09.)  18:00             Na daný úmysl

ne  (02. 10.)  18:00             Na daný úmysl

************************************************************************ 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne   9:30      Za + Karla Pouče a živou rodinu

út  18:00      Na poděkování za přijatá dobrodiní

st     9:30     Za + Josefu Blisovu, živou a + rodinu

ne   9:30      Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************************ 

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  2. října  2022

Dnes  je  26. neděle v mezidobí.

 

Ve středu je Slavnost sv. Václava;  mše svaté jsou v našich farnostech jako v neděli.

 

Ve čtvrtek  je svátek sv. Archandělů.  Mše svaté jsou ve Zlobicích a v Ratajích.

 

V sobotu  je  mše svatá v Ratajích v 19:00 hod..                                             

 

Příští neděle  je  27. v mezidobí;  ve Věžkách je  mše svatá v 18:00 hod..

 

Minulou neděli jste věnovali  na opravu kostela:

v Ratajích ……… při sbírce Kč 4 905 od Bohuznám. dárců Kč 800 v pokladničce Kč 5 622

ve Zlobicích  …..                    Kč  4 547                                    Kč    200                                —–

v Počenicích ……                   Kč  2 250                                    Kč 1 600                                —–

Dobrý Bůh ať každému odplatí podle jeho štědrosti.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  Modlete se také za dobrou volbu nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře.

V sobotu začíná měsíc říjen – Měsíc Panny Marie růžencové.

Růžencové pobožnosti v našich kostelích budou podle domluvy.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období říjen až prosinec.                                                                                     

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období říjen až prosinec.  

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.