24. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 11. září do neděle 18. září 2022

ne     11. září         24. neděle v mezidobí

po    12. září      –   Jména Panny Marie

út     13. září      – Památka sv. Jana Zlatoústého,                                                                  biskupa a učitele církve    

st     14. září      –   Svátek Povýšení svatého Kříže                           

čt     15. září      –   Památka Panny Marie Bolestné           

pá    16. září        –   Sv. Ludmily, mučednice           

so    17. září      –   Sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa                                                                                                     

ne    18. září        25. neděle v mezidobí                  

 

********************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne   11:00     Za Josefa Daňka, manželku a + sourozence

po    19:00    Na úmysl dárce

st    19:30     Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče a bratra

čt     19:30    Ke cti a chvále Ducha svatého

pá   19:00     Za živou a + rodinu Bakalíkovu

ne   11:00     Za + Bohumila Zikmunda, manželku a + rodinu

 

********************************************************************************** 
u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Josefa Skopala, rodiče a živou rodinu

st      18:00    Za + Anežku Bazalkovu, manžela, živou a + rodinu

čt      18:00    Na poděkování za dar života a Boží požehnání pro celou rodinu

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností  

 

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (11. 09.) 18:00            Na daný úmysl

so  (17. 09.)  18:00            Na daný úmysl

 

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne   9:30    Na poděkování za prožitý život a dar zdraví

 

Kaple v Tetěticích

út 18:00    Za + P. Josefa Červenku, P. Bohumila Čuhela, 
                    P. Arnošta Horáka a všechny zemřelé kněze působící ve farnosti Počenice

********************************************************************************** 

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  18. září  2022

Dnes  je  24. neděle v mezidobí.  Ve Věžkách je mše svatá v 18:00 hod..

Ve středu je Svátek Povýšení svatého kříže;   mše svaté jsou ve Zlobicích a v Ratajích.

Ve čtvrtek je  Památka Panny Marie Bolestné;  mše svaté jsou ve Zlobicích a v Ratajích.

V sobotu  je ve Věžkách  mše svatá v 18:00 hod..

Příští neděle  je  25. v mezidobí.  Sbírka příští neděle je věnována na opravu kostela.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  Modlete se také za dobrou volbu nového arcibiskupa.

Děkuji všem, kteří se osobně zúčastnili děkanátní poutě za obnovu rodin a nová duchovní povolání v Olomouci v katedrále sv. Václava.
Děkuji i těm, kteří na tento úmysl pamatují ve svých modlitbách.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období říjen až prosinec.                                                                                   

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období září  až prosinec.  

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.