25. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 18. září do neděle 25. září 2022

ne     18. září        25. neděle v mezidobí

po    19. září     –   Sv. Januária, biskupa a mučedníka

út     20. září     –   Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze,   
                                Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 

st     21. září     –   Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty                           

čt     22. září               

pá    23. září       –   Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze           

so    24. září                                                                                                          

ne    25. září       26. neděle v mezidobí                    

***************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne   11:00     Za + Bohumila Zikmunda, manželku a + rodinu

st    19:00     Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

pá   19:00     Na poděkování za Boží ochranu s prosbou                                 
                       o Boží pomoc a dary Ducha svatého  pro celou rodinu

ne   11:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      18:00    Za + Františka Opluštila, manželku a rodiče z obou stran

ne      8:00    Za + Františku Lízalovu, rodiče, sourozence a duše v očistci  

***************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (17. 09.)  18:00             Na daný úmysl

so  (24. 09.)  18:00             Na daný úmysl

***************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne   9:30     Na poděkování za prožitý život a dar zdraví

út  18:00     Za + Marii Lejsalovu, manžela, syna a + rodinu

ne   9:30     Za + Karla Pouče a živou rodinu

***************************************************************************

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  25. září  2022

Dnes  je  25. neděle v mezidobí.  Sbírka této neděle je věnována na opravu kostela.

V sobotu  je ve Věžkách  mše svatá v 18:00 hod…                                              

Příští neděle  je  26. v mezidobí. 

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  Modlete se také za dobrou volbu nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře, modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 na faře.

Milí farníci,

k Vaší informaci uvádím,  že probíhají dokončovací práce na obětním stolu a ambonu.  Dalším krokem teď budou sondy, kde bude umístěn obětní stůl;  pak bude následovat transport obětního stolu a ambonu do kostela. Posledním krokem je svěcení obětního stolu, které se uskuteční podle časových možností některého z našich biskupů. V měsíci říjnu podle domluvy máme z arcibiskupství obdržet ostatky svatých,  které budou uloženy do obětního stolu.

Prosím, modlete se za zdárný průběh celé akce.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období říjen až prosinec.                                                                                    

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v období říjen až prosinec.  

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.