23. neděle v mezidobí

Slavíme dobu v liturgickém mezidobí
od neděle 4. září do neděle 11. září 2022

ne     4. září         23. neděle v mezidobí

po    5. září       –   Sv. Terezie z Kalkaty

út     6. září            

st     7. září       –   Sv. Melichara Grodeckého,  kněze a mučedníka                           

čt     8. září      –   Svátek Narození Panny Marie         

pá    9. září         –   Sv. Petra Klavera, kněze           

so  10. září        –   Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka                                  

ne  11. září         24. neděle v mezidobí                    

**************************************************************************

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne     8:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    19:00     Za + Reginu Habáňovu a duše v očistci

čt     19:30     Za živou a + rodinu Mičánkovu

pá   19:00     Na poděkování za 8 let manželství

ne   11:00     Za Josefa Daňka, manželku a + sourozence

**************************************************************************

u  sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

čt      18:00    Za živou a + rodinu Žemlíkovu, Lejsalovu a duše v očistci

ne      8:00    Za + Josefa Skopala, rodiče a živou rodinu   

 

Kaple v Bojanovicích

ne (4. 9.)  11:00   Za Marii Konečnou, manžela, rodiče a duše v očistci

**************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (04. 09.)  18:00             Na daný úmysl

ne  (11. 09.)  18:00             Na daný úmysl

**************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

út  18:00   Za + Zdeňka Chmelaře, manželku a rodiče z obou stran

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

Kaple v Tetěticích

ne (4. 9.)    9:30    Za živé a + občany z Tetětic

**************************************************************************

O z n a m y   na   mezidobí  do  neděle  11. září  2022

Dnes  je  23. neděle v mezidobí.  Ve Věžkách je mše svatá v 18:00 hod..

Ve čtvrtek je Svátek Narození Panny Marie;   mše svaté jsou ve Zlobicích a v Ratajích.

V sobotu  je pouť děkanátu Kroměříž a Holešov do katedrály sv. Václava v Olomouci.

Začátek je v 15:00 hod. růžencem – v 16:00 hod. je adorace a v 17:00 hod. mše svatá.

Přijďte prosit za obnovu rodin, nová kněžská a řeholní povolání.

Příští neděle  je  24. v mezidobí.  Ve Věžkách je mše svatá v 18:00 hod..

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  Modlete se také za dobrou volbu nového arcibiskupa.

(Zlobice, Rataje) –   V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období říjen až prosinec.                                                                                   

(Počenice)           –   Na stolečku v zadní části kostela jsou  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v období září  až prosinec.  

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.