5. neděle postní

Slavíme  dobu postní
od neděle 3. dubna do neděle 10. dubna 2022

ne      3. dubna  –  5. neděle postní

po      4. dubna  –  Sv. Izidora, biskupa a učitele církve    

út       5. dubna  –  Sv. Vincence Ferrerského             

st       6. dubna                              

čt       7. dubna  –  Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze       

pá      8. dubna        

so      9. dubna                                                                                                              

ne    10. dubna  –  Květná neděle                            

***********************************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne    11:00    Na úmysl dárce

st       19:00   Za živou a + rodinu Hradcovu a duše v očistci

pá     19:00    Za + Jana a Františku Frkalovy a rodiče

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností               

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne    8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt     18:00    Za upevnění víry v rodinách

ne     8:00    Za + Annu Holínkovu, dceru Ladislavu,  syny Jiřího a Miroslava  

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (03. 04.)  18:00    Na daný úmysl

so  (09. 04.)  18:00    Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

 

ne       9:30    Za + Rudolfa a Annu Churých, živou a + rodinu

út      18:00    Na úmysl dárce    

ne     9:30    Za živou a + rodinu Pěnčíkovu

***********************************************************************************

O z n a m y   na  dobu postní  do  neděle 10. dubna 2022

Dnes  je  5. neděle postní.  Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod..

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští neděli  je  KVĚTNÁ NEDĚLE.   Přineste prosím pokladničky postní almužny do sakristie. 

Sestry a bratři, stále prosím a budu i nadále prosit, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání a  také neméně proste Pána o mír na Ukrajině.   

Pobožnosti Křížové cesty jsou v našich farnostech:
– Rataje …………………….  přede mší svatou ve všední den.
– Zlobice a Počenice …..  v neděli po mši svaté.
– Věžky ……………………   přede mší svatou

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy. 

Příležitost ke svátosti smíření před velikonocemi:
Počenice ……. úterý    5. dubna 18:30 – 19:00  hod.    nebude přítomen cizí zpovědník
Zlobice ……… čtvrtek 7. dubna  18:30 – 19:00  hod.    nebude přítomen cizí zpovědník
Rataje ……….  pátek  8. dubna  19:30 –  20:00  hod.  bude přítomen pouze cizí zpovědník

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné v kostele sv. Mořice v Kroměříži  bude  v  pátek 8. dubna.

Mše svaté tam jsou v 6:30 hod., v 8:00 hod.,  v 9:30 hod.,  v 11:00 hod. a v  17:00 hod.. Během pouti bude dopoledne příležitost ke svátosti smíření.

Rataje úklid kostela před velikonocemi bude v sobotu 9. dubna v 9:00 hodin. Přijďte, prosím, v hojném počtu. Děkuji.

Zlobice, Rataje)  V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících duben, květen a červen 2022.  

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících duben, květen a červen 2022 .                                  

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.