Květná neděle

Slavíme  Svatý týden  a dobu velikonoční
od ned
ěle 10. dubna do neděle 17. dubna 2022

ne    10. dubna  –   Květná neděle

po    11. dubna  –   Pondělí Svatého týdne   

út     12. dubna  –   Úterý Svatého týdne

st     13. dubna  –   Středa Svatého týdne                           

čt     14. dubna  –   ZELENÝ ČTVRTEK

pá    15. dubna  –  VELKÝ PÁTEK      

so    16. dubna  –   VIGILIE  
                               Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně  

ne    17. dubna  –  S L A V N O S T                                                                                                                               ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ

******************************************************************************* 

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

 

ne    11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st       19:00   Ke cti a chvále Ducha svatého

čt      20:00    Za + Jindřicha Jancka, manželku a syna

pá    20:00    Velkopáteční obřady

so     21:00    Za rodinu Švástovu

ne     11:00    Za + Stanislava a Blaženu Říkovských, rodiče z obou stran                

******************************************************************************* 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Annu Holínkovu, dceru Ladislavu,  syny Jiřího a Miroslava

čt     17:00    Za + manžele Bambasovy, živou a + rodinu

pá    17:00    Velkopáteční obřady

so     19:00    Za + Irenu Ondrákovu, živou a + rodinu

ne       8:00    Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

******************************************************************************* 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (09. 04.)  18:00    Na daný úmysl

ne  (17. 04.)  18:00    Na daný úmysl

******************************************************************************* 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30    Za  živou a + rodinu Pěnčíkovu

čt      18:30    Za mír na Ukrajině

pá     18:30   Velkopáteční obřady

ne     9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

******************************************************************************* 

Kaple v Tetěticích

út      18:00    Na úmysl dárce  

******************************************************************************* 

O z n a m y   na Ssvatý týden  do  neděle 17. dubna 2022

Dnes  je  KVĚTNÁ NEDĚLE.  Přineste prosím pokladničky postní almužny do sakristie.

V úterý je mše svatá v 18:00 hod. v Tetěticích.

Zelený čtvrtek –    mše svaté  jsou ve všech farnostech.

Obřady Velkého pátku – jsou ve všech farnostech.

Velikonoční vigilie Slavnosti zmrtvýchvstání Páně – bude  ve Zlobicích a Ratajích

Velký pátek je den přísného postu –  sbírka bude na Svatou zem.

Příští neděli  je  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.  Sbírka příští neděle není na seminář, ale na platy kněží.  

Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod. Příští neděli při mši svaté požehnám pokrmy, které si sebou přinesete.

Sestry a bratři, stále prosím a budu i nadále prosit, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání a  také neméně proste Pána o mír na Ukrajině. 

Pobožnosti Křížové cesty jsou v našich farnostech jako v minulém týdnu:

Křížová cesta na Velký pátek bude v Ratajích v 15:00 hodin v kostele.

V neděli o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně,  tj.  17. dubna,  bude v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích

v 16:00 hodin velikonoční koncert Moravkých madrigalistů. Všichni jste srdečně zváni.                     

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy. 

Rataje:  Děkuji  všem našim farníkům, kteří se zúčastnili předvelikonočního  úklidu kostela. Pán Bůh jim to odplať.

Zlobice, Rataje)  V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících duben, květen a červen 2022.  

(Počenice)  Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících duben, květen a červen 2022 .    

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.