SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Slavíme Velikonoční oktáv
od ned
ěle 17. dubna do neděle 24. dubna 2022

ne    17. dubna  –  S L A V N O S T   ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ   

po    18. dubna  –  Pondělí v oktávu velikonočním

út     19. dubna  –  Úterý v oktávu velikonočním 

st     20. dubna  –   Středa v oktávu velikonočním                            

čt     21. dubna  –  Čtvrtek v oktávu velikonočním

pá    22. dubna  –  Pátek v oktávu velikonočním       

so    23. dubna  –   Sobota v oktávu velikonočním

ne    24. dubna  – 2. neděle velikonoční                                                                                                                   NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ    

******************************************************************** 

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne    11:00    Za + Stanislava a Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran

po     9:30     Za + Inocence Vaculíka, manželku a duše v očistci

st       19:00   Za dar víry a Boží ochranu a pomoc

pá    19:00    Za + Josefa Suchánka, rodiče, bratra  a sestru Marii

ne     11:00    Za dar života a živou rodinu           

*******************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu 

po    8:00    Na poděkování za dar života

čt     18:00    Za + Františka Opluštila, manželku a rodiče

ne       8:00    Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností

******************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (17. 04.)  18:00    Na daný úmysl

so  (23. 04.)  18:00    Na daný úmysl

******************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      18:00    Za živou a + rodinu Godálovu a Prieložnou

ne     9:30    Za + Vladimíra Zbořila, manželku,  živou a + rodinu

******************************************************************** 

O z n a m y   na Velikonoční oktáv  do  neděle 24. dubna 2022

Dnes  je  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.  Sbírka této neděle je na platy kněží v olomoucké dicézi.  

Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod.

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští neděle je 2. velikonoční – Neděle Božího milosrdenství. Sbírka příští neděle je určena na opravu kostela.

Sestry a bratři, stále prosím a budu i nadále prosit, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání a  také neméně proste Pána o mír na Ukrajině. 

Dnes o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, bude v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích v  16:00 hodin velikonoční koncert Moravkých madrigalistů. Všichni jste srdečně zváni.                 

Modlitby matek budou na faře v Ratajích dle domluvy.  Modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Zlobice, Rataje)  V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících   květen a červen 2022.  

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  květen a červen 2022 .  

Děkuji  všem,  kteří  se  jakýmkoliv  způsobem  zasloužili  o  důstojnou  oslavu  Zmrtvýchvstání  Páně.

Pán jim to odplať.

Pohřeb P. Josefa Červenky bude v sobotu 23. dubna 2022 v 9.30 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích u Hranic a ve 14.30 hod. ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Újezdci u Luhačovic.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.