4. neděle postní

Slavíme  dobu postní
od ned
ěle 27. března do neděle 3. dubna 2022

ne    27. března  –  4. neděle postní

po    28. března       

út     29. března              

st     30. března                              

čt     31. března        

pá      1. dubna        

so      2. dubna    –  Sv. Františka z Pauly, řeholníka                

ne      3. dubna  –  5. neděle postní                          

******************************************************************************* 

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

 

ne    11:00    Za živou a + rodinu Loučkovu

st       19:00   Za + Jarmilu Pokornou, manžela a duše v očistci

pá     19:00    Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče a bratra

so     19:00    Za uzdravení

ne     11:00    Na úmysl dárce           

******************************************************************************* 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za + Františka Bazalku, manželku a + rodinu

čt     18:00    Na úmysl dárce

ne       8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

******************************************************************************* 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (26. 03.)  17:00    Na daný úmysl

ne  (03. 04.)  18:00    Na daný úmysl

******************************************************************************* 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

 

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností      

út      18:00    Za nová duchovní povolání   

ne     9:30    Za + Rudolfa a Annu Churých, živou a + rodinu

******************************************************************************* 

O z n a m y   na  dobu postní  do  neděle 3. dubna 2022

Dnes  je  4. neděle postní.

V sobotu  je mše svatá v Ratajích v 19:00 hod.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 1. dubna. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 2. dubna.

Příští  neděle  je  5. neděle postní.   Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod.

Minulou neděli jste věnovali na  opravu kostela:
v Ratajích …………..     při sbírce     Kč 4 765         od Bohuznámých dárců ……..      Kč 1 000   
ve Zlobicích  ………                            Kč 2 390                                                                              -0-
v Počenicích ………                            Kč  1 350                                                                    Kč    200
Pán Bůh Vám to odplať.

 

Sestry a bratři, stále prosím a budu i nadále prosit, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání(jak můžete vidět na nástěnce s bohoslovci – kněží ubývá)  a  také neméně proste Pána o mír na Ukrajině. 

 

Pobožnosti Křížové cesty jsou v našich farnostech:
– Rataje …………………….  přede mší svatou ve všední den.
– Zlobice a Počenice …..  v neděli po mši svaté.
– Věžky ……………………   přede mší svatou

 

Modlitby matek budou na faře dle domluvy  a   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. také na faře v Ratajích.

(Zlobice, Rataje)  V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících duben, květen a červen 2022.  

 

(Počenice)             Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících duben, květen a červen 2022 .                                  

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.