3. neděle postní

Slavíme  dobu postní
od neděle 20. března do neděle 27. března 2022

ne    20. března  –  3. neděle postní

po    21. března       

út     22. března              

st     23. března   –  Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa                            

čt     24. března        

pá   25. března –   Slavnost  Zvěstování Páně        

so    26. března                                                                                                            

ne    27. března  –  4. neděle postní                          

******************************************************************************** 

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

 

ne    11:00     Na poděkování Pánu za dar života,

                        za dožitých 60 let, s prosbou o dar zdraví

st       18:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

     19:30    Za + Marii Vrzalovu, manžela, rodiče,  syna a vnuka

ne     11:00    Za živou a + rodinu Loučkovu                 

******************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za  Elišku Vychodilovu, manžela, rodiče,

                       sestru a duše v očistci

čt     17:00    Na úmysl dárce

   17:00   Za + rodinu Zbořilovu a Otáhalovu

ne       8:00    Za + Františka Bazalku, manželku a + rodinu

******************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (19. 03.)  17:00    Na daný úmysl

so  (26. 03.)  17:00    Na daný úmysl

******************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností      

út      17:00    Za nenarozenou vnučku a  nenarozené děti

     18:15    Ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie

ne     9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

******************************************************************************** 

O z n a m y   na  dobu postní  do  neděle 27. března 2022

Dnes  je  3. neděle postní.  Sbírka této neděle je určena na opravu kostela.

V pátek  je  Slavnost  Zvěstování Páně.  Mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

V sobotu  je  mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod.

Příští  neděle  je  4. neděle postní.

 Minulou neděli jste věnovali na  Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
– v Ratajích …………     3 650 Kč                      ve Věžkách ……..   530 Kč
– ve Zlobicích ……..     1 810 Kč
– v Počenicích …….          690 Kč

Pán Bůh Vám to odplať.

Sestry a bratři, stále prosím a budu i nadále prosit, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání (jak můžete vidět na nástěnce s bohoslovci – kněží ubývá)  a  také neméně proste Pána o mír na Ukrajině.   

Pobožnosti Křížové cesty jsou v našich farnostech:
– Rataje …………………….  přede mší svatou ve všední den.
– Zlobice a Počenice …..  v neděli po mši svaté.
– Věžky ……………………   přede mší svatou

 

Modlitby matek budou na faře dle domluvy  a   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. také na faře v Ratajích.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.