2. neděle postní

Slavíme  dobu postní
od ned
ěle 13. března do neděle 20. března 2022

ne    13. března  –  2. neděle postní

po    14. března       

út     15. března              

st     16. března                                

čt    17. března    –  Sv. Patrika, biskupa    

pá   18. března     –  Sv. Cyrila Jeruzalémského, 
                                   biskupa a učitele církve        

so   19. března    –  Slavnost SV. JOSEFA,
                                    SNOUBENCE PANNY MARIE

ne  20. března    –   3. neděle postní                           

***************************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

 

ne    11:00    Ke cti a chvále Ducha svatého

st      18:30    Za + Jana Spáčila

pá     18:00    Za+ bratra

so    19:30   Za + Josefa Sedláčka, živou a + rodinu Sedláčkovu

ne     11:00    Na poděkování za dar života  s prosbou o dar zdraví        

***************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt     17:00   Za živou a + rodinu Stermanovu a Smékalovu

so    18:15  Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu

ne       8:00   Za + Elišku Vychodilovu, manžela, rodiče, sestru a duše v očistci

***************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (12. 03.)  17:00   Na daný úmysl

so  (19. 03.)  17:00   Na daný úmysl

***************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne       9:30   Za + Antonína Trávníčka, sestru,  živou a + rodinu

út      17:00   Za živou a + rodinu Godálovu a Prieložnou

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***************************************************************************

O z n a m y   na  dobu postní  do  neděle 20. března 2022

Dnes  je  2. neděle postní. Sbírka této neděle je  určena na  Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové

V sobotu  je  Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie;  mše svaté jsou ve Věžkách, Zlobicích a Ratajích

Příští  neděle  je  3. neděle postní.  Sbírka příští neděle je určena na opravu kostela.

Minulou neděli jste věnovali na „Haléř sv. Petra“:
– v Ratajích ……………            5 410 Kč             ve Věžkách ……… 1 220 Kč
– ve Zlobicích ………..            2 490 Kč
– v Počenicích ……….            1 465 Kč

Pán Bůh vám zaplať.

 

Sestry a bratři, stále prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání a  neméně proste Pána o mír na Ukrajině. 

Pobožnosti Křížové cesty jsou v našich farnostech:
– Rataje …………………….  přede mší svatou ve všední den.
– Zlobice a Počenice …..  v neděli po mši svaté.
– Věžky dle domluvy

Modlitby matek budou na faře dle domluvy  a   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. také na faře v Ratajích.

(Zlobice, Rataje)  V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících duben, květen a červen 2022.  

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsících duben, květen a červen 2022 .                                  

Milí křesťané,

pokusme se v postní době projevit více svoji štědrost.  Jedním ze způsobů pomoci je tzv. “Postní almužna.“        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené „pokladničky postní almužny“.  Peníze z pokladniček jsou použity na pomoc potřebným. Otec arcibiskup připomíná, že postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky. 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.