32. týden v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle  7. listopadu  do neděle 14. listopadu 2021

ne    7. listopadu    32. neděle v mezidobí                                

po    8. listopadu    

út     9. listopadu    –  Svátek Posvěcení lateránské baziliky        

st     10. listopadu  –   Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve                            

čt     11. listopadu  –   Památka sv. Martina Tourského, biskupa

pá    12. listopadu  –   Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka       

so    13. listopadu  –   Památka sv. Anežky České, panny                                                               

ne    14. listopadu  33. neděle v mezidobí                         

***************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích              

ne     9:30    Ke cti svatého Huberta

st       18:30   Na úmysl dárce

pá     18:00   Za nová duchovní povolání

so    18:30   Ke cti a slávě Ducha svatého 

ne     11:00   Za + Marii Kovářovu, manžela, rodiče  a duše v očistci 

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za + Františku Skopalovu, manžela, syna a duše v očistci

čt     17:00   Za + Bohumila Východila, manželku, rodiče a duše v očistci 

st       14:00   Za + Marcelu Havelkovu; s rozloučením

ne       8:00  Za celé farní společenství a za zdravotníky,                               
                        abychom zdárně překonali současnou covidovou situaci

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (07. 11.)  17:00 Na daný úmysl

so  (13. 11.)   17:00 Na daný úmysl

 

*********************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne     11:00   Za + Helenu Dvořákovu, manžela,               

                      živou a + rodinu

ne     9:30  Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností

***************************************************

Kaple v Tetěticích

út      17:00   Za + Antonína Barneta, dceru, syna, rodiče, sourozence a celou živou rodinu  

***************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle  14. listopadu 2021

 

Dnes je  32. neděle v mezidobí.  Mše svatá ve Věžkách je v 17:00 hodin.

V úterý bude mše svatá v 17:00 hod. v kapli v Tetěticích

V pátek se při mši svaté ve 14:00 hod. ve Zlobicích rozloučíme se + paní Marcelou Havelkovou.

V sobotu je mše svatá ve  Věžkách v 17:00 hod. a  v Ratajích v 18:30 hod..

Příští  neděle  je  33. v mezidobí.  Sbírka příští neděle je určena na Charitu

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání

Výuka náboženství v Ratajích je v  úterý ve 13:00 hod. ve škole.

Dušičková pobožnost bude dnes na  hřbitově v 16: hod. v Ratajích

Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.

Sestry a bratři, stále prosím i nadále se modlete za nová duchovní povolání. 

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

(Počenice)            Na stolečku v zadní části kostela máte  archy k zapsání úmyslů                                           na mše svaté  v měsících  listopad a  prosinec  2021. 

(Zlobice, Rataje)  V sákristii jsou připraveny archy  k zapsání úmyslů na mše svaté                                   v měsících  listopad a prosinec  2021.

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.